Siirry sisältöön

Voimalaitoksen purkutöistä vaurioita viereiseen rakennukseen Hiedanrannassa, jatkotoimia selvitetään

Julkaistu 30.4.2019 10.03

Lielahden Hiedanrannasta purettavan entisen voimalaitoksen purkutöistä on aiheutunut viereiselle, alueen kulttuurihistoriallisten selvitysten perusteella mahdollisesti säilytettäväksi ajatellulle rakennukselle merkittäviä vaurioita. Kaupunki selvittää nyt jatkotoimia yhteistyössä purkutyön tilaajan ja toteuttajan kanssa.

Hiedanrannan entisen voimalaitoksen purkutyömaa.
 

Voimalaitoksen betoniosaa on purettu joulukuusta lähtien yleisöltä suljetulla alueella. Viereisen punatiilisen rakennuksen kattoon, seinään ja mahdollisesti sisäosiin on tullut vaurioita. Aiheutuneet vauriot ovat luultavasti seurausta voimalaitoksen kattilan teräsrungon purkutyöstä.

Voimalaitosta on rakennettu seitsemässä eri vaiheessa vuosina 1913 – 1914, 1951, 1959, 1960, 1968 ja 1972. Nyt purettavana on uusin, huonokuntoiseksi todettu betoninen osa. Vaurioitunut rakennus on voimalaitoksen vanhempaa, punatiilistä osuutta, jonka runkorakenteet on myös todettu vuonna 2016 tehdyssä kuntotutkimuksessa heikkokuntoisiksi. Rakennuksen sisällä olleet voimalaitoksen kattilalaitteet on purettu jo ennen rakennuksen siirtymistä kaupungin omistukseen.

Vuonna 2016 järjestettyä Hiedanrannan kansainvälistä ideakilpailua varten Lielahden tehdasalueen rakennuskanta inventoitiin. Kilpailuohjelmassa nyt vaurioituneen rakennuksen säilyttäminen ja käyttöideointi jätettiin kilpailijoiden harkintaan. Voittajaehdotuksessa ja yleissuunnitelman luonnoksessa rakennus oli suunniteltu säilytettäväksi.

Välittömänä toimenpiteenä vaurioitunut rakennus tehdään turvalliseksi jatkoselvityksiä varten. Muut jatkotoimenpiteet sovitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa selvitysten perusteella. Voimalaitoksen purkua jatketaan, mutta tilannetta tarkkaillaan entistä huolellisemmin. Purkualue on aidattu ja sinne ei ole ulkopuolisilla pääsyä.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901
puhelin 050 388 0901

(Paikalla 6.5. alkaen) Tampereen Tilapalvelut Oy
Projekti-insinööri
Matti Laurila
puhelin 050 320 9768


Teksti Eija Jokinen, Anna-Leea Hyry