Siirry sisältöön

Messukylän koulun perusparannusta suunnitellaan

Julkaistu 25.4.2019 18.25

Messukylän koulun perusparannuksen tarveselvitys hyväksyttiin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 25.4.2019.

Koulu koostuu neljästä eri aikaan rakennetusta koulurakennuksesta. Vanhimmat puurakennukset 1 ja 2 valmistuivat vuonna 1886 ja 1888. Kivirakennus valmistui 1926 ja lisärakennus 1990. Rakennuksiin on tehty kunnostus- ja muutostöitä, mutta niitä ei ole perusparannettu aiemmin.

Toisessa puurakennuksessa on todettu sisäilmaongelma ja osa oppilaista siirtyy ensi elokuussa tontille rakennettavaan väistötilaan. Väistötila on käytössä koko rakennushankkeen ajan.

Rakennukset perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien perusteella rakenteellisia korjauksia tehdään julkisivuissa, sisätiloissa sekä piha-alueella. Lisärakennusta ei tässä vaiheessa perusparanneta, vaan se on toiminnassa koko remontin ajan.

Koulussa on nyt noin 392 oppilasta. Perusparannuksen jälkeen oppilasmäärän arvioidaan olevan 350. Koulu toimii jatkossa kaksisarjaisena, josta esiopetuksessa on 50 lasta.

Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi tammikuussa 2021. Perusparannuksen on tarkoitus valmistua vaiheittain 2021-2023. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 7 035 000 euroa.

Rakennuksia ei ole suojeltu asemakaavalla. Nykyinen asemakaava on vuodelta 1965. Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä Messukylän koulu kuuluu Messukylän kirkot lähiympäristöineen -nimiseen maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Korttelissa on vireillä asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on uuden päiväkodin rakentaminen samaan kortteliin. Uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen vanhasta Messukylän päiväkodista voidaan luopua. Asemakaavamuutostyön on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2019, jolloin päiväkodin rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2020–2021.


Lisätietoja

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki