Siirry sisältöön

Tampere varaa Fortum Waste Solution Oy:lle kaksi tonttia Tarastenjärveltä

Julkaistu 17.4.2019 18.18

Tampereen kaupunki varaa Fortum Waste Solution Oy:lle kaksi tonttia Tarasten alueelta Hyötyvoimankadun varrelta. Asiasta päätti asunto- ja kiinteistölautakunta 17.4.2019. Varausajan kuluessa yhteensä noin 9,5 hehtaarin tonteista aiotaan tehdä pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset. Yhtiön tarvitsemia alueita vuokrataan hankkeen etenemisen mukaan vaiheittain. Tontit pidetään varattuna hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa enintään vuoden 2020 huhtikuun loppuun saakka.

Fortum Waste Solution aikoo rakentaa tonteille materiaalien kierrätyskeskuksen, jossa käsiteltäisiin tavanomaisia jätteitä, kuten rakennus- ja saneeraustoiminnassa sekä kaupan ja teollisuuden toiminnoissa muodostuvia materiaaleja. Ensisijaisesti materiaalit tullaan hyödyntämään kierrätysmateriaalina ja toissijaisesti energiana. Lisäksi materiaalikeskuksessa otettaisiin vastaan ja ohjattaisiin uudelleen käyttöön romumetallia, teollisuuden lietteitä ja sakkoja, kuonia ja tuhkia sekä pieniä määriä yllä mainituissa toiminnoissa muodostuvia vaaralliseksi luokiteltavia jätejakeita.

Materiaalien käsittely on ympäristöluvanvaraista toimintaa. Yhtiö valtuutetaan hakemaan tonttien varausaikana hankkeelleen tarvittavat viranomaisluvat kuten ympäristöluvan, mahdollisen poikkeamisluvan ja rakennusluvan. Yhtiö vastaa kaikista lupaprosesseihin liittyvistä kustannuksista ja velvoitteista.

Yhtiölle varattavat tontit ovat kooltaan 44 308 neliömetriä (rakennusoikeutta 22 154 kerrosneliömetriä) ja 50 951 neliömetriä (rakennusoikeutta 25 425 kerrosneliömetriä). Varausajalta kaupunki perii vuokraa puolet tontinvuokrasta eli ensimmäisestä 1440 euroa ja toisesta 1653 euroa kuukaudessa.

Asemakaavassa tonttien väliin on merkitty Laitakorvenkatu-niminen katualue. Katuyhteyttä ei vielä ole ja tavoitteena on, ettei katuyhteyttä tarvitsisikaan rakentaa, vaan se voitaisiin myöhemmin osoittaa asemakaavamuutoksella korttelialueisiin kuuluvaksi.


Lisätietoja

Tonttipäällikkö
Pasi Kamppari
puhelin 040 779 5615
sähköposti [email protected]
Yritystontit

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell