Siirry sisältöön

Erikoissairaanhoidon kustannukset jatkoivat kasvua Pirkanmaalla vuonna 2018

Julkaistu 11.4.2019 15.13

Perusterveydenhuollon vahvistaminen ei onnistunut Pirkanmaalla suunnitellulla tavalla vuonna 2018 eikä sen avulla saatu taitettua erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Vaikka positiivistakin kehitystä on tapahtunut, kasvoivat erikoissairaanhoidon kustannukset viime vuodenkin aikana nopeammin kuin kuntien verotulot ja valtionosuudet.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat laativat kolmen vuoden välein terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jota päivittävät ja seuraavat vuosittain. Suunnitelmassa vuosille 2017 - 2019 yhtenä tavoitteena on siirtää painopistettä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon. Taloudellisesta näkökulmasta kehitys on ollut kuitenkin päinvastaista: viime vuonna Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottaman ja välittämän erikoissairaanhoidon laskutus jäsenkunnille nousi 5 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna ja vain 30,9 prosenttia kaikista terveydenhuollon taloudellisista voimavaroista käytettiin perusterveydenhuoltoon. Luvuista on tehty vertailukelpoisia huomioimalla Hatanpään sairaalan ja Valkeakosken päivystyksen organisaatiomuutokset.

Erikoissairaanhoitoon tehtyjen lähetteiden kokonaismäärä on kuitenkin vähentynyt, arviolta 1,9 prosenttia. Yhä useammin erikoissairaanhoitoon tullaan jokin muun kuin julkisen terveyskeskuslääkärin lähettämänä. Esimerkiksi muiden sairaaloiden, työterveyshuollon tai yksityisen terveydenhuollon tekemät lähetteet lisääntyivät 7,7 prosentilla.

Niin sanotun ei-vaativan erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämiselle on monia eri mahdollisuuksia. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä kehittämällä, sekä arvioimalla erilaisia niin sanotun ei-vaativan erikoissairaanhoidon järjestämisen vaihtoehtoja, voisi Pirkanmaalla säästää erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksia ja parantaa hoitoonpääsyä.

Odotusaika terveyskeskuslääkärille lyhentynyt

Terveyskeskuslääkärille pääsemisen odotusaikaa Pirkanmaalla on onnistuttu lyhentämään edellisvuodesta. Lokakuussa 2018 kolmatta vapaata lääkäriaikaa sai odottaa keskimäärin 14,9 vuorokautta, kun vuonna 2017 vastaava aika oli 17,7 vuorokautta.

Terveyskeskuslääkäreille varattavien kiireaikojen määrä on kasvanut yli tuhannella: viime vuonna kiireaikoja seuraavalle kolmelle arkipäivälle oli tarjolla 4 000.

Terveyskeskuksen palveluja paljon käyttävien määrä on kasvanut edellisvuosista. Yli kymmenen kertaa vuoden 2018 aikana terveyskeskuslääkärin vastaanotolla kävi noin 3 400 henkilöä, kun vuonna 2016 määrä oli 2 900.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Mika Vuori
puhelin 040 806 3132
sähköposti [email protected]

Yleislääketieteen erikoislääkäri
Aleksi Varinen
puhelin 050 369 0983
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala