Siirry sisältöön

Kämmenniemen yleissuunnitelmasta kaksi luonnosta nähtäville

Julkaistu 2.4.2019 18.27

Kämmenniemen yleissuunnitelman kaksi luonnosvaihtoehtoa asetetaan nähtäville samaan aikaan Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnosten kanssa 4.4.2019 alkaen noin kahdeksi kuukaudeksi 31.5. saakka. Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina 2.4. luonnoksista.

Kämmenniemen yleissuunnitelma liittyy Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavaan. Kämmenniemi on alueen keskeinen palvelutaajama, jossa sijaitsee muun muassa yhtenäiskoulu ja terveyskeskus. Asukkaita on tällä hetkellä noin 900. Työssä käydään pääosin alueen ulkopuolella. Tampereen keskustaan on matkaa noin 25 kilometriä.

Kämmenniemeä on rakennettu 1970-luvulta lähtien. Rakennetut alueet ovat pääosin asemakaavoitettuja. Rakennuskanta on pientalovaltaista rivi- ja omakotitaloineen. Alueen länsiosan uusilla asuinalueilla on yksittäisiä rakentamattomia tontteja.

Yleissuunnitelmassa tutkitaan asemakaavoituksen pohjaksi taajaman mahdollisia laajenemisalueita pääasiassa kaupungin omistamilla mailla, laajenemisalueiden liittymistä nykyiseen rakenteeseen sekä toisaalta Kämmenniemen keskeisten väylien, Kämmenniemenkadun ja Aunessalmenkadun yleisilmeen kohottamista ja mahdollista lisärakentamista.

Yleissuunnitelman pohjaksi on kaupungin omistamilla alueilla Perttulanniemessä ja Kaitavedentien itäpuolella tehty luontoselvityksiä sekä arkeologinen selvitys.

Veneilyä ja ekoilua

Luonnosvaiheessa alueelle on tehty kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa Veneily ja Ekoilu. Veneily-vaihtoehdossa alueelle sijoittuisi 570 uutta asukasta ja Ekoilu-vaihtoehdossa 460 uutta asukasta. Molemmissa vaihtoehdoissa esitetään Kämmenniemenkadun varteen täydennysrakentamista ja torialuetta.

Veneily-vaihtoehdossa esitetään Kämmenniemen veneilyn ja matkailun kehittämistä, oma- ja yhteisrantaisia asuinrakennuspaikkoja Perttulanniemen ja Niemisennokan alueille sekä asuin- ja työpaikkarakentamista Kaitavedentien itäpuolelle.

Ekoilu-vaihtoehdon tavoitteena on energiatehokas, ekologinen ja yhteisöllinen alue, jossa rakentamista tiiviimmin sijoittamalla jää asukkaiden käyttöön laajemmat virkistysalueet.

Yleissuunnitelman luonnosvaihtoehdot asetetaan nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen saamista varten. Kämmenniemen yleissuunnitelmaluonnoksia työstetään eteenpäin syksyllä 2019 nähtävillä olovaiheessa saatavan palautteen perusteella. Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2020.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907


Teksti Anna-Leea Hyry