Siirry sisältöön

Pispalan koulun pienimmät oppilaat siirtyvät väistötiloihin Hyhkyyn ja 3.–6.-luokkalaiset Vuorekseen

Julkaistu 28.3.2019 15.15

Kesällä 2019 käynnistyvän Pispalan koulun perusparannuksen aikaisiin väistötilavaihtoehtoihin on pyritty löytämään koulunkäynnin kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Kaupungin johtoryhmä linjasi 26.3.2019, että perusparannuksen ajaksi elokuusta 2019 alkaen esi- ja alkuopetuksen oppilaat siirtyvät Hyhkyn koulutalon pihaan rakennettavaan siirtokelpoiseen tilaan ja 3.–6. luokkien oppilaat Vuoreksen koulutaloon. Tämä vaihtoehto on taloudellisesti ja teknisesti sekä oppimisympäristöltään sopivin kokonaisratkaisu.

Opetukseen soveltuvia väistötiloja on etsitty huolella, Pispalan koulun läheisyydessä olevien koulujen tilanne on tarkistettu ja lisäksi on kartoitettu useita mahdollisia kiinteistöjä. Oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille järjestettiin asiasta kysely.

Yhteen tai kahteen lähikouluun Pispalan koulun oppilaat eivät mahdu eikä ole perusteltua hajauttaa Pispalan koulun toimintaa moneen eri toimipisteeseen. Pispala on sijainniltaan hankala, koska isoja tyhjiä tiloja ei ole lähietäisyydellä eikä isolle siirtokelpoiselle tilalle ole löytynyt paikkaa. Hyhkyn koulun pihaan ei ole valitettavasti mahdollista toteuttaa koko koulua palvelevaa väistötilaa.

Kesällä 2019 alkava perusparannus kestää noin puolitoista vuotta joulukuuhun 2020. Ensi syksynä 2. luokan aloittavat koululaiset käyvät Hyhkyssä koulua koko perusparannuksen ajan eli myös syyslukukauden 2020.

Kuljetus suunnitellaan turvalliseksi ja sujuvaksi

Vuoreksen kouluun siirtyville oppilaille järjestetään yhteinen koulukuljetus Vuorekseen. Kuljetusjärjestelyjen yksityiskohdat, koulupäivien rakenne ja aikataulut suunnitellaan tarkemmin huhtikuun aikana ja niistä tiedotetaan oppilaille ja vanhemmille. Kuljetus suunnitellaan mahdollisimman turvalliseksi ja sujuvaksi, jotta koululaisten koulupäivän pituus ei kasva kohtuuttomaksi.

Toukokuussa järjestetään sekä oppilaille että vanhemmille tutustumispäivä Vuoreksen kouluun sekä mahdollisuus tutustua oppilaiden kuljetusreittiin. Samassa yhteydessä järjestetään myös infotilaisuus käytännön järjestelyistä. Myös Vuores-päivänä 11.5.2019 on mahdollisuus tutustua Vuoreksen koulutaloon.

Vuoreksen uudessa koulussa on nykyisen opetussuunnitelman toteuttamista tukevat tilat ja toimintaympäristö. 3.–6. luokkien oppilaat voivat Vuoreksessa toimia omana Pispalan koulun kokonaisuutena, ja näin voidaan turvata myös kieli- ja painotusvalintojen sekä kaverisuhteiden säilyminen.

Kyselyn tulokset suuntaa antavia

Väistötilavaihtoehdoista järjestettyyn kyselyyn saatiin 151 vastausta 2.–5. luokkien oppilailta ja 383 huomioon otettua vastausta huoltajilta. Oppilaiden mielestä paras ratkaisu väistötilavaihtoehdoksi oli Vuoreksen koulutalo. 82,8 prosenttia 2.-luokkalaisista kannatti Vuoreksen koulutaloa ja 17,2 prosenttia Fistaa, 3.-luokkalaisten vastaavat prosenttiosuudet olivat 80,8 ja 19,2. 4.-luokkalaisista 59,2 prosenttia oli Vuoreksen kannalla ja 40,8 prosenttia Kaarilan koulutalon, 5.-luokkalaisista 74,5 prosenttia kannatti Vuoresta ja 25,5 prosenttia Rantaperkiön nuorisokeskusta.

Vanhempien vastauksissa mielipiteet vaihtelivat luokka-asteittain siten, että 55,4 prosenttia 2. luokan vastaajista piti Vuoresta parempana vaihtoehtona kuin hajautettua mallia, hajautetun mallin kannalla oli 3. luokan vastaajista 73,6 prosenttia, 4. luokan vastaajista 62,2 prosenttia ja 5. luokan 60,7 prosenttia. Huoltajien vastausmäärissä ilmeni ristiriitaisuuksia verrattuna todellisiin oppilasmääriin. Suurimmat ristiriitaisuudet pyrittiin välttämään poistamalla 455 samoista ip-osoitteista tullutta vastausta. Tuloksiin jäi joitakin epävarmuustekijöitä, mutta vastaustuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina.

Poikkeustilanteissa opetuksen järjestämisen paikoista vastaa kasvatus- ja opetuspalvelut yhteistyössä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa huhtikuussa käsitellään Vuoreksen kuljetuksiin liittyvät mahdolliset erityisjärjestelyt.


Lisätietoja

Perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]

Vastaava rehtori
Petri Peltonen
puhelin 050 525 8561
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki