Siirry sisältöön

Hervannan liikenneverkkosuunnittelu jatkuu - osallistu suunnitteluun

Julkaistu 27.3.2019 15.17

Hervannan alueelle laaditaan liikenneverkkosuunnitelma. Liikenneverkkotyötä voi seurata ja siihen voi osallistua Collaplan-verkkopalvelussa. Asukkaiden ja liikkujien toiveita kehittämistavoitteiksi kerättiin verkkokyselyssä helmikuun aikana. Liikenneverkon kehittämistavoitteet ovat nyt valmistuneet ja niissä on huomioitu verkkokyselyn tulokset. Nyt kysytään mielipiteitä eri kulkumuotojen tavoitteellisista liikenneverkoista sekä Lindforsinkadun rauhoittamisesta.

Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantaminen on työn keskeinen tavoite. Kyselyyn vastanneet nostivat tärkeimmiksi tavoitteiksi reittien esteettömyyden ja helppokulkuisuuden kaikkina vuodenaikoina. Tärkeänä pidettiin myös turvallisuutta sekä suoria ja nopeita reittejä. Jalankulkijoille merkityksellistä on lisäksi liikkumisympäristön viihtyisyys ja vehreys. Suunnittelun tavoitteeksi on nyt asetettu suorien, viihtyisien ja turvallisten kävely- ja pyöräilyreittien kehittäminen Hervannassa.

Autoliikenteen olosuhteiden parantamisessa kyselyyn vastanneet painottivat katujen talvihoitoa sekä risteysten turvallisuutta. Autojen ja kävelijöiden tai pyöräilijöiden risteämistä haluttiin vähentää. Vastaajat haluavat myös varmistaa vilkkaimpien liittymien toimivuuden. Liikenneverkkosuunnitelmassa tavoitteena on parantaa autoliikenneverkon ongelmakohtien turvallisuutta ja toimivuutta.

Työssä on valittu autoliikenteen ehdoilla kehitettävät kadut. Näitä ovat Hervannan valtaväylä, Hervannantie ja Ruskontie. Opiskelijankadulla ja Kanjoninkadulla puolestaan voidaan jakaa katutilaa tasaisemmin eri kulkumuotojen kesken. Lindforsinkadulla pyritään rauhoittamaan liikennettä. Autokaistoja kaventamalla voidaan lisätä tilaa jalankululle ja pyöräliikenteelle sekä katuvihreälle.

Kysely Lindforsinkadun rauhoittamisesta ja kehittämisestä

Lindforsinkadun rooli ja ratkaisut ovat parhaillaan harkittavana ja kommentoitavana verkkopalvelussa. Tulisiko läpiajo katkaista kokonaan? Kyselyyn voi vastata 14.4. saakka. Kehittämisehdotuksia ja palautetta on mahdollista antaa suoraan suunnittelijoille huhtikuun loppuun saakka Collaplan-palvelussa.


Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Katja Seimelä
puhelin 040 149 3684
sähköposti [email protected]