Siirry sisältöön

Hiedanrannan kehittämistyöhön aiotaan perustaa kaksi yhtiötä

Julkaistu 27.3.2019 13.48

Tampereen Hiedanrannan kehittämistyötä edistämään aiotaan perustaa Hiedanrannan Kehitys Osakeyhtiö ja Hiedanranta Kommandiittiyhtiö. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 27.3.2019 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että työtä jatkettaisiin kahden yhtiön mallilla. Kaupunki tekisi päätösten perusteella 750 000 euron sijoituksen Hiedanranta Ky:n pääomaan ja merkitsisi perustettavan Hiedanrannan Kehitys Oy:n osakkeita yhteensä 50 000 eurolla.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n tehtävänä olisi huolehtia kehitysohjelman toteuttamisesta. Hiedanranta Ky olisi yhtiö, jonka omistukseen siirrettäisiin vaiheittain kaupungin Hiedanrannan maaomaisuutta. Kommandiittiyhtiö voisi toteuttaa alueen investoinnit ja tekisi yhteistyötä yksityisten toimijoiden ja muiden maanomistajien kanssa.

Yhtiömallilla Hiedanrannan kehittäminen voisi edetä suunnitellussa aikataulussa vuoteen 2030, koska malli tekisi helpoksi muiden yritysten ja yhteistyökumppaneiden mukaantulon uuden kaupunginosan rakentamiseen. Suunnitelman mukaan Hiedanrannan kehitysohjelma säilyisi osana Tampereen kaupungin johtamisjärjestelmää ja kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Hiedanrannan toteuttaminen vaatii isoja taloudellisia panostuksia ja yhteistyötä Lielahden ja Hiedanrannan alueen nykyisten kiinteistönomistajien ja toimijoiden kanssa. Toteutusmallia ja kehitysyhtiön roolia selvitettäessä tavoitteena ovat olleet rahoitusratkaisut, joilla kevennettäisiin peruskaupungin käyttötalousmenoja ja investointipanostuksia. Selvityksen mukaan yhtiömalli tuottaa tarkasteluajanjakson 2019–2045 alkupäässä merkittävän säästön investoinneissa sekä käyttötaloudessa ja vapauttaa pääoman muuhun käyttöön.

Kaupunki osti entisen teollisuusalueen vuonna 2014. Alueelle on jo syntynyt vilkasta kulttuuritoimintaa ja uusia yrityksiä. Hiedanrantaan on tavoitteena kehittää 25 000 asukkaan kaupunkimainen, muuntautumiskykyinen vähähiilinen asuinalue ja työpaikkakeskittymä. Alueen kehittäminen käynnistettiin suunnittelukilpailulla, jonka voittaneiden töiden pohjalta aloitettiin yleissuunnitelman laadinta vuoden 2017 alussa. Yleissuunnitelma valmistunee kuluvan vuoden lopulla.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]

Rahoituspäällikkö
Janne Salonen
puhelin 040 560 0702
sähköposti [email protected]

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell