Siirry sisältöön

Tampereen Päiväperho kouluttaa Pirkanmaan kuntia lapsiperheiden päihdeongelman tunnistamiseen

Julkaistu 21.3.2019 11.47

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan tunnistamaan raskaana olevien päihderiippuvuutta ja sen vaikutuksia vanhemmuuteen ja lapsen vointiin. Koulutusta ja käytännön apua kunnille tarjoaa Tampereen kaupungin perhetukikeskus Päiväperho, jonka moniammatillinen tiimi kiertää vuonna 2019 kouluttamassa osaajia eri puolilla Pirkanmaata.

Perhetukikeskus Päiväperhon rakennuksen julkisivua
 

Päihdeperheiden hoitoon erikoistunut perhetukikeskus Päiväperho tarjoaa kunnille koulutusta ja arjen tukea työhön, jotta vanhemman ongelmalliseen päihteidenkäyttöön osattaisiin entistä paremmin tarttua kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa, esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolassa. Työn tavoitteena on turvata päihteitä käyttävien äitien tasavertainen hoito ja kuntoutus Pirkanmaan alueella.

Vanhemman päihderiippuvuus on merkittävä riski lapsen tarvitsemalle riittävälle vanhemmuudelle ja odotusaikana myös lapsen terveydelle. Päihderiippuvuus lisää lapsen riskiä kasvun ja kehityksen ongelmiin sekä tarvetta lastensuojelun palveluihin.

Muihin kuntiin jalkautuvan koulutuksen ja palvelut mahdollistaa tänä vuonna perhetukikeskus Päiväperhon sosiaali- ja terveysministeriöltä saama valtionavustus 1 000 000 euroa, jonka ministeriö myönsi päihteitä käyttävien äitien palvelujen turvaamiseen. Valtionavustus on myönnetty vuosille 2018–2019.

Kaksipäiväinen maksuton koulutus, mahdollisuus työparityöskentelyyn ja neuvontaan

Rahoituksen turvin Päiväperhoon saatiin uusi liikkuva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sosiaalityöntekijä, psykologi, terveydenhoitaja, ohjaajia sekä sairaanhoitajia. Tavoitteena on vastata kasvaneeseen palvelutarpeeseen ja kehittää perhekuntoutusta.

Koulutustoiminta Pirkanmaan muissa kunnissa alkoi viime vuonna, jolloin toimintamallia kokeiltiin neljässä kunnassa (Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä ja Nokia). Tämän vuoden aikana osaamista ja tukea tarjotaan myös muihin Pirkanmaan kuntiin.

Koulutukseen ilmoittautuneissa kunnissa järjestetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kaksi koulutuspäivää. Tuki jatkuu myös koulutuksen jälkeen: Päiväperhosta on mahdollista saada työhön tarvittaessa käytännön tukea esimerkiksi konsultaationa tai erityistyöntekijän mukaantulona asiakkaan tapaamiseen. Nämä palvelut ovat kunnille maksuttomia. Asiakastapausten läpikäyntiin voi saada myös työnohjauksellista tukea.

Koulutus - ja yhteistyökysymyksissä voi ottaa suoraan yhteyttä perhetukikeskus Päiväperhoon, puh. 040 801 6550 (Anna Trygg).

Maksuttomien palvelujen lisäksi Pirkanmaan kunnat voivat ostaa Tampereen kaupungilta asiakkaan päihdetilanteen kartoittamiseksi päihdearviopalvelua sekä päihdeperhekuntoutusta riippuvuudesta toipuville vanhemmille ja heidän lapsilleen. Kuntoutus tapahtuu perhetukikeskus Päiväperhon perhekuntoutusosastolla Tampereella.

Ensimmäisistä kunnista saadut tulokset ovat olleet rohkaisevia ja osoittaneet palvelun tarpeen Pirkanmaalla selvästi. Hankkeessa kerätään myös lisätietoa tukipalvelujen alueellisesta tarpeesta päihteitä käyttävien lapsiperheiden hoidossa ja kuntoutuksessa.

Päiväperho kytkee yhteen perheen tarvitsemat palvelut

Tampereella yli 10 vuotta toiminut perhetukikeskus Päiväperho on Tampereen kaupungin lastensuojeluyksikkö, joka on erikoistunut päihteiden tuomiin ongelmiin. Päiväperho tarjoaa monipuolista tukea, hoitoa ja kuntoutusta perheille jo ennen lapsen syntymää ja syntymän jälkeen pikkulapsiperheille. Perhetukikeskuksessa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka palveluineen, äitiys- ja lastenneuvola sekä kriisi- ja perhekuntoutuksen osasto.

Päiväperhon toiminnan lähtökohtana on kytkeä yhteen päihteitä käyttävän perheen tarvitsemat palvelut. Päiväperho tekee yhteistyötä erilaisten perhettä kohtaavien toimijoiden kanssa. Se toimii linkkinä muun muassa äitiys- ja lastenneuvoloiden, terveyden- ja päihdehuollon sekä lastensuojelun välillä.


Lisätietoja

Perhetukikeskuksen johtaja (4.4.2019 saakka)
Timo Ahonen
puhelin 050 345 0796
sähköposti [email protected]

Vs. perhetukikeskuksen johtaja (5.4.2019 alkaen)
Anna Trygg
puhelin 040 801 6550
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi