Siirry sisältöön

Hiedanrannan elinkaariarviointi: erottelevat käymälät säästävät ympäristöä ja ravinteita

Julkaistu 20.3.2019 9.32

Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Suomen ympäristökeskus SYKE tutkivat kaupunkiin sopivia, erottelevia sanitaatioratkaisuja, jotka edistävät ravinteiden talteen ottamista ja kiertoon palauttamista. Sanitaatioratkaisuja tutkitaan viime vuonna alkaneessa NutriCity – Hiedanranta urbaanin ravinnekierron suunnannäyttäjänä -hankkeessa.

Hankkeen lähtötilakartoituksena SYKE toteutti elinkaariarvioinnin, jossa nykytilaa eli kaikkien jätevesien yhteiskäsittelyä verrattiin käymäläjätevesijakeet erottelevaan alipainekäymälään sekä virtsan erottelevaan käymälävaihtoehtoon. Erottelevissa vaihtoehdoissa virtsan ja käymäläjätevesien jatkokäsittely oletettiin tehtäväksi paikallisesti Hiedanrannassa.

– Ympäristövaikutustarkastelu osoittaa, että ravinteet saadaan erottelevilla ratkaisuilla moninkertaisesti talteen verrattuna nykyään käytettävään keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen, toteaa tutkimusinsinööri Riikka Malila SYKEstä.
– Elinkaariset ympäristövaikutukset laskevat hiilijalanjäljen osalta noin neljännekseen ja rehevöittävien vaikutusten osalta alle puoleen, joskin erottelevissa ratkaisuissa on olemassa riski happamoittavien päästöjen kasvusta, mikä tulee huomioida eroteltujen jakeiden jatkokäsittelyssä, Malila jatkaa.

Typestä hyötykäyttöön suuri osa erottelevilla käymäläratkaisuilla

Ravinteiden talteenoton kannalta molemmat erottelevat käymälävaihtoehdot olivat SYKEn tarkastelussa nykyvaihtoehtoa parempia. – Erottamalla virtsa heti käymälässä ja käsittelemällä se omana jakeenaan on mahdollista saada hyötykäyttöön yli puolet jätevesien typestä, Malila kertoo. Alipainekäymälällä on mahdollista saada talteen vieläkin suurempi osa käymäläjätevesien ravinteista edellyttäen, että jatkokäsittelyssä biokaasulaitoksella muodostuvat ravinnerikkaat rejektivedet hyödynnetään.

Nykyisillä vesivessoilla typestä saadaan hyötykäyttöön alle kymmenesosa, lopun päätyessä mm. vesistöihin tai ilmaan biologisen typenpoiston seurauksena. Virtsan ja käymäläjätevesien erottelu parantaa myös talteen otetun fosforin laatua kasvilannoitteena, koska puhdistamolietteessä fosfori on pääosin kemiallisesti sitoutuneena.

Hiedanrannasta ravinnekierron edelläkävijä urbaanissa ympäristössä

Erottelevia kuivakäymälöitä on testattu Hiedanrannassa sijaitsevassa Kulttuuritila Kuivaamossa jo joidenkin vuosien ajan ja tulokset ovat olleet rohkaisevia.
– Kuivakäymälät ovat yksinkertainen ja toimiva ratkaisu, ja niihin liittyen on tehty paljon tutkimusta ja kehitystyötä. Ongelmiakin on ollut, erityisesti hajujen hallinta vanhan tehtaan kellariin sijoitetussa huoltotilassa on osoittautunut vaikeaksi, NutriCity-hankkeen projektipäällikkö Maarit Särkilahti kertoo. Seuraavaksi uusia käymäläratkaisuja pilotoidaan Lielahden kartanossa.
– Tässä hankkeessa otamme askeleen kohti urbaania superkorttelia ja pidemmälle vietyä tekniikkaa testaten kerrostaloon valmiita alipainekäymälöitä, virtsan erottelevaa vesivessaa sekä erilaisia virtsan käsittelyyn kehitettyjä kalvotekniikoita, Särkilahti kertoo.
– Hiedanrannassa Tampereen kaupungilla on mahdollisuus olla ravinnekierron todellinen edelläkävijä urbaanissa mittakaavassa.

Hiedanrannan viemäröintivaihtoehtoja vertaileva elinkaariarviointi löytyy NutriCityn nettisivuilta tampere.fi/nutricity


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Maarit Särkilahti
puhelin 040 538 6535
sähköposti [email protected]

Suomen ympäristökeskus (SYKE):
Tutkimusinsinööri
Riikka Malila
puhelin +358 295 251 745
sähköposti [email protected]

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Tutkija
Suvi Lehtoranta
puhelin +358 295 251 362
sähköposti [email protected]