Siirry sisältöön

Onkiniemen tehdasrakennusten tontinluovutuskilpailu alkaa

Julkaistu 15.3.2019 11.12

Tampereen kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun Onkiniemen vanhojen tehdasrakennusten myymiseksi sekä kehittämiseksi. Kilpailu alkaa 15.3.2019. Kilpailuehdotuksiin on mahdollisuus liittää myös viereisten asumiselle ajateltujen uudisrakennusten suunnittelu.

Onkiniemen aluetta ilmasta nähtynä.
 

Särkänniemen kupeessa sijaitseviin entisiin Suomen Trikoon rakennuksiin haetaan kilpailulla ratkaisua, joka säilyttäisi kulttuuritoimintaa alueella. Samalla halutaan mahdollistaa alueen lisärakentaminen korkeatasoisesti ja ympäristöön sopivalla tavalla.

Kilpailussa haetaan kaupallista konseptia alueen toimintaan. Kilpailussa etsitään tapaa vuokrata tilaa kohtuuhintaan suoraan kulttuuritoimijoille sekä Tampereen kaupungille ja Ateljeesäätiölle. Toimintamallin tulee edistää omaehtoista ja ei-kaupallista kulttuuritoimintaa järjestävien yhteisöjen, sekä luovien alojen ja pienyrittäjien toimimista kiinteistössä osana kaupallista muuta toimintaa.

Kilpailu tähtää tontinluovutukseen täydennysrakentamista varten. Valitulla kehittäjällä on mahdollisuus laajentaa nykyisiä rakennuksia sekä rakentaa kolme uutta asuinrakennusta kortteliin.

Kaksi vanhaa tehdasrakennusta 1,8 hehtaarin kilpailualueella

Onkiniemessä on kaksi vanhaa tehdasrakennusta, joiden pinta-ala on noin 12 500 kerrosneliömetriä. Kilpailuun kuuluva alue on 1,8 hehtaarin laajuinen.

Alueella olevat rakennukset on tarkoitus myydä kunnostus- ja vuokrausvelvoitteilla myöhemmin vahvistuvan asemakaavan käyttötarkoituksen mukaisesti. Tehdaskiinteistön ostaja saa rakennettavakseen kortteliin kaavoitettavat asunnot. Voittajalla on myös mahdollisuus vuokrata alueelle kilpailun jälkeen asemakaavoitettavat asuinrakennustontit.

Kilpailuehdotuksen laadinnassa tulee huomioida tulevat asiakasryhmät, rakennusten nykyiset käyttäjät, alueelle sijoittuvat palvelut sekä mahdolliset yhteistyötahot.

Rakennushanke ja alueen kehittäminen tulee organisoida siten, että nykyisten ja tulevien vuokralaisten ja hankkeesta kiinnostuneiden kaupunkilaisten näkemykset ja mielipiteet tulevat kuulluksi.

Kilpailijoiden tulee sisällyttää toimintasuunnitelmaan esitys, miten kaupungin julkisen taiteen periaatteita tullaan toteuttamaan alueella. Tämä voi tapahtua tukemalla omaehtoisen kulttuuritoiminnan toimintamahdollisuuksia.

Kilpailuun haetaan usean yrityksen ryhmittymiä, joissa on monipuolista osaamista. Kilpailuehdotukset tulee jättää viimeistään 26.6.2019. Tavoitteena on ratkaista kilpailu marraskuussa 2019. Tuomaristo tekee suosituksen jatkotoimista kilpailun ratkaisun perusteella.

Kilpailuseminaari 2.4.2019

Kilpailuun osallistuville järjestetään kilpailuseminaari sekä tutustuminen Onkiniemen Tehdasrakennukseen sekä Voimalaan 2.4.2019 kello 13. Tilaisuus järjestetään Särkänniemen Planetaariossa, osoitteessa Laiturikatu 1, Tampere.

Seminaariin tulee ilmoittautua kilpailun verkkosivujen kautta.

Onkiniemen tehdasalue sijaitsee Näsijärven rannalla alle kaksi kilometriä Tampereen keskustasta. Aluetta rajaa Särkänniemen huvipuiston alue idässä sekä Onkiniemen kerrostalovaltainen asuinalue lännessä. Eteläpuolelta kilpailualue rajoittuu suunniteltuun Onkiniemenkadun uuteen linjaukseen.

Kilpailualue on osa Särkänniemen, Mustalahden, Onkiniemen ja Santalahden rantapuiston kehitettävää aluekokonaisuutta. Nyt järjestettävän kilpailun tavoitteena on osaltaan edistää kaupunkikulttuurin, tapahtumien ja matkailun toimintamahdollisuuksia alueella, sekä tehdasrakennusten jatkokäytössä.

Raitiotien suunnitteilla olevan läntisen osuuden Pyynikintori - Lentävänniemi pysäkki tulisi sijoittumaan Sepänkadulle noin 200 metriä kilpailualueesta. Aikataulutavoitteena on ratiotieyhteyden toteuttaminen vuosina 2021 – 2024.

Alueen tehdasrakennuksilla katsotaan tehtyjen selvitysten perusteella olevan kulttuurihistoriallisia arvoja, joita suojellaan valmisteilla olevalla asemakaavalla. Alueella on tehty ympäristöselvityksiä sekä tutkittu rakennusten kunnostustarvetta.

Kilpailuehdotuksen tulee noudattaa pääpiirteissään asemakaavaluonnoksen periaatteita. Kilpailun voittaja osallistuu asemakaavan jatkokehittämiseen.

Onkinimen asemakaavaluonnos selvitysaineistoineen oli nähtävillä viime vuoden vaihteessa. Asemakaavaluonnos kehitetään ehdotukseksi ja päätöksentekoon kilpailun ratkaisun jälkeen. Tavoitteena on, että tontit voitaisiin luovuttaa vuonna 2021.


Lisätietoja

Kilpailusihteeri
Kimmo Ylä-Anttila
sähköposti [email protected]

Arkkitehdit MYTeksti Anna-Leea Hyry