Siirry sisältöön

Viinikanlahden alueen maankäytön suunnittelu alkaa

Julkaistu 21.2.2019 9.27

Viinikanlahden uuden asuinalueen asemakaavoitus alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ololla 14.3.2019 saakka sekä asian esittelyllä yleisötilaisuudessa 7.3. Kevään aikana käynnistyy myös alueen kansainvälinen kaupunkisuunnittelukilpailu. Ideakilpailun tuloksia käytetään asemakaavoituksessa jatkovalmistelun pohjana.

Kaupungin jätevedenpuhdistamo siirtyy 2020-luvulla Viinikanlahdesta Sulkavuoreen. Tällöin Viinikanlahden eteläranta vapautuu keskustan laajentumisalueeksi, asuntovaltaisen kaupunkirakentamisen ja virkistyksen käyttöön. Viinikanlahden uusi asuinalue on yksi Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman 2018–2030 kärkihankkeista sekä asemakaavoitusohjelman kohde vuosille 2022‒2023.

Pyhäjärveen, Hatanpään työpaikka- ja sairaala-alueeseen sekä Ratinanrannan asuinalueeseen rajautuva Viinikanlahden eteläranta on nykyään suurelta osin jätevedenpuhdistamon käytössä. Rannassa kulkee puistovyöhyke jalankulun ja pyöräilyn reitteineen ja länsiosassa toimii Tampereen soutukeskus. Puistoalueen pohjoispuolella Viinikanoja laskee Iidesjärvestä Pyhäjärveen. Suunnittelualueen koko on noin 25 hehtaaria.

Asemakaavan ja kaupunkisuunnittelukilpailun tavoitteena on luoda Pyhäjärven rannalle urbaani asuinalue julkisine, kaikille avoimine rantavyöhykkeineen. Yhdyskuntarakennetta voidaan täydentää joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilyreittien varteen, ja kaupunkirakenne eheytyy. Uutta asumista voidaan sijoittaa valmiiden palvelujen läheisyyteen.

Pyhäjärven rantavyöhykkeen tärkeää viher- ja virkistysyhteyttä parannetaan, ja suunnittelussa huomioidaan kansallisen kaupunkipuiston tarpeet. Asemakaavoitusohjelmassa alueelle tavoitellaan 150 000 kerrosneliömetriä asumista sekä lisäksi palveluita ja muita toimintoja, mikä tarkoittaa alustavan arvion mukaan noin 3000 uutta asukasta. Kerrosalatavoitteita voidaan tarkistaa suunnittelun edetessä.

Viinikanlahden alue on teknisesti ja ympäristöllisesti erittäin vaativa kaupunkisuunnitteluhanke. Suunnittelua varten kaupunki tekee selvityksiä muun muassa liittyen alueen pohjarakentamiseen, infrastruktuuriin, liikenteeseen, ympäristöterveyteen ja kaupunkiluontoon.

Keväällä 2019 käynnistyy Viinikanlahden kansainvälinen, kaksivaiheinen ja kaikille avoin kaupunkisuunnittelukilpailu. Sen tarkoituksena on löytää hyvä kaupunki- ja maisemakuvallinen kokonaisidea asemakaavoituksen pohjaksi. Kilpailu ratkaistaan keväällä 2020, ja asemakaavan suunnittelu jatkuu kilpailun jälkeen.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.2.–14.3.2019 ja sitä esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 7.3.2019 klo 17 Galleria Nottbeckissä, osoitteessa Satakunnankatu 18 A. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus antaa palautetta nähtävillä olon aikana.


Lisätietoja

Asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Anna Hyyppä
puhelin 040 800 7905
sähköposti [email protected]

Kilpailu
Hankekehityspäällikkö
Minna Seppänen
puhelin +358 40 150 9857
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry