Siirry sisältöön

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi jätestrategian jatkotyöskentelyyn

Julkaistu 19.2.2019 18.43

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi toimialueen kuntien yhteisen jätestrategialuonnoksen jatkotyöskentelyä varten. Jätestrategian visiona 2025 on ”Tutkitusti parasta jätehuoltoa ympäristölle ja asukkaille”. Päämääränä on, että alueella on laadukas jätehuoltojärjestelmä, joka palvelee joustavasti ja motivoi asukkaita.

Strategian laadinnan taustalla ovat mm. tiukentuva lainsäädäntö, muuttuneet jätteenkäsittelymenetelmät, kiertotalous ja ilmastonmuutos. Lainsäädännön vaatimuksiin vastataan mm. lisäämällä bio- ja hyötyjätteiden erilliskeräystä ja kasvattamalla jätteiden lajittelutehokkuutta. Tavoitteena on myös vähentää jätehuollon ympäristövaikutuksia; erilaisten jätehuoltopalvelujen ympäristövaikutusten arviointi onkin jatkossa osa toiminnan suunnittelua.

Tavoitteena on myös taata kaikille toimialueen asukkaille monipuoliset ja joustavat jätehuoltopalvelut, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Tiedotusta ja neuvontaa lisätään. Pyrkimyksenä on, että asukkaat ovat jatkossa entistä tietoisempia tietoisia lajittelun merkityksestä, jätehuollon ympäristöhyödyistä, rasitteista ja taloudellisista vaikutuksista.

Jätestrategiassa painotetaan ympäristöhyötyjen ja asukasosallistumisen lisäksi myös yhteistyötä. Tavoitteena on, että jätehuollon toimijoiden roolit ovat entistä selkeämmät ja kunnat osallistuvat aktiivisesti jätehuoltoa koskevaan päätöksentekoon. Päätöksenteko nojaa alueelliseen asiantuntemukseen ja vahvaan tietopohjaan.

Jätestrategian valmistelutyötä ovat koordinoineet alueellinen jätehuoltolautakunta sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Työssä on ollut mukana myös kuntien edustajia, asiantuntijoita, viranomaisia ja asukkaita. Työn aikana on järjestetty työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja kyselytutkimuksia, joiden avulla on selvitetty eri tahojen näkemyksiä jätehuoltopalveluista ja niiden järjestämisen periaatteista.

Jätestrategialuonnos koskee Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (Suodenniemen ja Mouhijärven osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kuntia.

Jätestrategian käsittely jatkuu kuulemalla toimialueen kuntia ja valvontaviranomaisia. Kuulemisen jälkeen jätestrategiaehdotus tulee vielä alueellisen jätehuoltolautakunnan hyväksyttäväksi ja edelleen kuntien toimielinten käsiteltäväksi, jotta kunnat vahvistaisivat sitoutumisensa yhteiseen jätestrategiaan.


Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362

Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen