Siirry sisältöön

Henkilöstömitoitukset, lääkehoito ja asiakkaan kuuleminen valvonnan kärkiä vuonna 2019

Julkaistu 14.2.2019 20.28

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnassa ja ohjauksessa painotetaan vuonna 2019 henkilöstömitoituksia suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen, lääkehoitoa ja siihen liittyviä toimintamalleja, asiakkaan kuulemista ja itsemääräämisoikeutta sekä omaisten ja henkilökunnan kuulemista. Painopisteet on valittu viime vuoden valvontakäyntien perusteella.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi 14.2.2019 valvontakertomuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta ja ohjauksesta vuonna 2018 sekä hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuodeksi 2019. Suunnitelma ohjaa Tampereen kaupungin järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontaa.

Painopiste on ennakoivassa ja vuorovaikutteisessa valvonnassa ja ohjauksessa, jonka tavoitteena on lisätä valvonnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuonna 2019 jatketaan yhteistyön kehittämistä palveluntuottajien, Tampereen kaupungin oman organisaation sekä muiden viranomaisten välillä. Tiivis yhteistyö ja säännölliset ohjaustapaamiset valvontaviranomaisten kanssa ovat tärkeitä valvonnan ja tiedonvälityksen kannalta.

Tampereen kaupungin valvonnan ja ohjauksen suorittamat valvontakäynnit ovat osa kaupungin valvontajärjestelmää. Viime vuonna tehtiin 149 suunniteltua ja 23 ennalta ilmoittamatonta valvontakäyntiä. Käynneillä kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaiden asemaan ja oikeuksiin, henkilöstön riittävyyteen, lääkehoitoon, itsemääräämisoikeuteen sekä omavalvontasuunnitelmien laatuun. Tämän vuoden valvontasuunnitelmassa on 214 suunniteltua valvontakäyntiä. Lisäksi tehdään ennalta ilmoittamattomia käyntejä aiempaa enemmän.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti kokouksessa toivomusponnen, jossa edellyttää, että Tampereen kaupunki lisää ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä kaikissa hoivakodeissa ja erityisesti niissä hoivakodeissa, joissa Tampereella ja Orivedellä on ilmennyt jonkinlaisia puutteita esimerkiksi henkilöstömäärissä tai lääkejakelussa.

Tälle vuodelle Tampere lisää valvontaresurssia vastaamaan esiin tulleisiin valtakunnallisiin haasteisiin.

Valvonnan ja ohjaustoiminnan tavoitteena on reagoida nopeasti ja ennakoivasti palvelutoiminnassa havaittuihin poikkeamiin, mikäli palvelusopimuksissa sovitut palvelut eivät toteudu ja aiheuttavat asiakkaalle ongelmia. Tällaisissa tilanteissa palveluntuottajalle annetaan mahdollisuus tilanteen korjaamiseen.

Valvontasuunnitelma on sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.2.2019 pidetyn kokouksen liitteenä:


Lisätietoja

Valvontakoordinaattori
Jaana Mäenpää
puhelin 040 800 4323
sähköposti [email protected]

Kehittämisjohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala