Siirry sisältöön

Vaitinaron vesistötäyttöön etsitään ratkaisua saaren rakentamisesta

Julkaistu 14.2.2019 14.28

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi viime lokakuussa Tampereen kaupungille luvan noin yhdeksän hehtaarin vesialueen täyttöön Näsijärven rannassa Vaitionarossa lähellä Hiedanrantaa. Asiasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja Tampereen kaupunki on nyt etsinyt uutta tapaa toteuttaa vesistötäyttö. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 18.2.

Aluehallintoviraston lupapäätöksestä ovat valittaneet Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry sekä Pirkanmaan ELY-keskus. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan ei ole riittävästi selvitetty sitä, millaisen muutoksen rantatäyttö aiheuttaisi pohjavesien muodostumiseen.

Tampereen kaupunki on yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa etsinyt rantatäytön toteuttamiseen ratkaisua, joka ei millään tavalla muuttaisi nykyistä rantaimeytymisen tilaa Vaitinarossa. Ratkaisuksi on osoittautunut rantatäytön muuttaminen saaritäytöksi.

Vaitinaron rantaviivaan ei aiheutuisi muutoksia, kun suunnitellun saaren ja nykyisen rantaviivan väliin jätetäisiin kanava. Vedenvirtausmallien mukaan 36 metriä leveä kanava mahdollistaa veden riittävän luontaisen virtauksen kanavassa ja vedenlaadun säilymisen hyvänä. Aikaisempaan hakemukseen verrattuna on myös kehitetty täyttötyön tekemistä vaiheittain sekä työnaikaista vedenlaadunhallintaa. Työlle haetaan valmistelulupaa, jolla mahdollistetaan työmaantien rakentaminen myös raitiotien rakentamista varten. Valmistelevat työt ovat luonteeltaan sellaisia, että tarvittaessa ne voidaan palauttaa ennen työtä olevaan tilaan.

Tampereen kaupunki on laatimassa uutta vesilupahakemusta Vaitinaron järvitäytön toteuttamiseen saaritäyttöön ja 36 metrin kanavaan perustuen. Tavoitteena on, että lupahakemus on vireillä maaliskuun alussa 2019.

Raitiotien rakentaminen keskustasta Lentävänniemeen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2021. Vaitinaron alueen vesistötäyttö mahdollistaisi myös kevyenliikenteen kehittämisen. Alueelle sijoitettaisiin uusi pyöräilyn itä-länsisuuntainen pääyhteys. Järvitäytön toteuttaminen saarena lisää kustannuksia mm. siltojen toteuttamisen osalta. Alustavien arvioiden mukaan raitiotien toteuttamisen vaatimien siltojen lisä-kustannus olisi noin 5 milj. euroa ja kevyenliikenteen siltojen kustannus noin 1 milj. euroa. Muilta osin järvitäytön toteuttaminen saarena ei merkittävästi lisää täyttötyön kustannuksia.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu