Siirry sisältöön

Lastensuojelusta ja toimeentulotuesta useimmiten asiaa sosiaaliasiamiehelle

Julkaistu 7.2.2019 12.41

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamieheen otettiin vuonna 2018 yhteyttä 1 067 eri asiassa. Asioiden määrä on hivenen laskenut edellisvuodesta, jolloin sosiaaliasiamies käsitteli 1 105 asiaa. Useimmiten yhteydenotot koskivat lastensuojelua ja harkinnanvaraista toimeentulotukea.

Lastensuojelun liittyen sosiaaliasiamieheen otettiin yhteyttä 225 kertaa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna (257). Myös perustoimeentulotuki näkyy edelleen yhteydenotoissa ja kunnissa, vaikka tuki siirtyi vuoden 2017 alussa Kelaan.

Asiakkailla on yleisimmin asiaa sosiaaliasiamiehelle palvelun toteuttamisesta ja päätöksistä. Huonoon kohteluun liittyvät kokemukset ovat nousseet tilastossa edelliseen vuoteen verrattuna.

− Epäasiallisen kohtelun kokemukseen pystytään vaikuttamaan asiakaspalvelua määrätietoisesti parantamalla, toteaa sosiaaliasiamies Laura Helovuo.

Neuropsykologisten häiriöiden (nepsy) vuoksi oireilevien lasten perheet ovat olleet jonkin verran yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Heille erityisen ongelmallisia ovat koulujen loma-ajat, jolloin lapsia ei voi jättää ilman valvontaa.

− Näiden lasten vanhemmat ovat monesti uupuneita ja kokevat jäävänsä vaille riittävää tukea ja apua. Perheillä on useimmiten jo käytössä kaikki työnantajan myöntämät työaikajoustot ja lomien jaksotukset. Kannustan kuntia vertailukehittämään käytäntöjään ja järjestämään palveluitaan yhdessä. Ensi kesän palvelujen järjestämisellä alkaa olemaan kiire, Helovuo muistuttaa.

Lastensuojelussa valtakunnallisenakin ilmiönä on työntekijöiden vaihtuvuus ja vaikeus täyttää avoinna olevia tehtäviä. Sosiaalityöntekijät pystyvät tekemään lastensuojelutyötä laadukkaasti ja lainmukaisesti, jos asiakkaita on 30–40 yhtä työntekijää kohden. Sosiaaliasiamiehen mukaan kunnissa, joissa asiakkaita on merkittävästi enemmän, tulisi selvittää, miten lastensuojelun lakisääteisistä tehtävistä selviydytään.

Sosiaaliasiamies on saanut paljon palautetta vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten haasteista liikennepalvelulain uudistuksen jälkeen. Asiakkaat ovat joutuneet välillä mahdottomiin tilanteisiin jäätyään kokonaan ilman kuljetusta tai kuljetus on tullut liian aikaisin tai liian myöhään. Taksitolpalta ei ole ollut käytännössä mahdollisuutta saada kyytiä.

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen toiminta-alueeseen kuuluvat kymmenen kuntaa: Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi, Valkeakoski ja Pälkäne. Sosiaaliasiamies saa myös kuukausittain useita yhteydenottoja toimialueensa ulkopuolelta muista Pirkanmaan kunnista.

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehet tarjoavat oikeusturvaneuvonta- ja ohjauspalveluita kuntalaisille ja henkilöstölle. Asiamiehet tuottavat tietoa palvelujen toimivuudesta ja havaitsemistaan kehittämistarpeista toimintayksiköille ja hallintoon läpi vuoden. Sosiaaliasiamiehillä on lakisääteinen velvollisuus antaa vuosittain toiminta-alueensa kunnanhallituksille selvitys sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehityksestä kunnassa.

Lisätietoja

Sosiaaliasiamies
Laura Helovuo
puhelin 040 800 4187

Sosiaali- ja potilasasiamies
Taija Mehtonen
puhelin 040 800 4186

sähköposti sosiaaliasiamies(at)tampere.fi


Teksti Marika Haapala