Siirry sisältöön

Potilasasiamies kuntalaisen tuki ja apu palveluiden parantamisessa

Julkaistu 6.2.2019 10.09

Yhteydenotot Tampereen kaupungin potilasasiamieheen ovat lisääntyneet lähes 15 prosentilla. Vuoden 2018 aikana potilasasiamieheen otettiin yhteyttä 1 428 kertaa, kun edellisenä vuonna niitä kirjattiin 186 vähemmän.

Yhteydenotoista 1 066 koski Tamperetta, 32 Orivettä, 106 Kangasala-Pälkäneen yhteistoiminta-aluetta ja 197 Tays Hatanpäätä.

Useimmiten potilasasiamiestä lähestytään hoidon toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Myös potilasvahinkoepäilyt ja potilasasiakirjat tai tietosuoja-asiat ovat yleisiä yhteydenoton syitä. Yhteydenotoissa näkyvät myös hoitoon pääsyn ja yhteydensaannin haasteet.

Lähes 30 prosenttia potilasasiamiehen kirjaamista yhteydenotoista koski viime vuonna terveysasemia. Terveysasemilla on ollut haasteita niin yhteydensaannissa kuin lääkäriaikojen järjestymisessä. Terveysasemien toiminnassa potilasasiamies on kuitenkin havainnut selkeän halun löytää ratkaisu niin yksittäisten potilaiden ongelmiin kuin palvelun saatavuuden parantamiseen niukoista resursseista huolimatta.

Hammashoidossa on potilaiden tyytyväisyyttä lisännyt niin sanottu monihuonemalli, jossa samalla käynnillä pääsee suuhygienistin ja hammaslääkärin tutkimukseen. Tyytymättömyyttä taas on aiheuttanut pitkä, pahimmillaan yli kuuden kuukauden jono kiireettömään hoitoon.

Psykiatria- ja päihdekeskuksessa ensiohjaus eli Ensio on merkittävästi nopeuttanut palveluiden piiriin pääsyä. Haasteena on ollut poikkeuksellisen suuri henkilöstön vaihtuvuus kaikissa ammattiryhmissä, jonka takia aikoja on jouduttu perumaan ja uuden ajan saaminen on pitkittynyt. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden haasteisiin on paneuduttu työryhmässä ja tehty suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi.

Vuonna 2018 potilasasiamiestoiminnassa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten terveydenhuollon eri toimintayksiköissä käsiteltiin vaaratapahtumia ja kuinka toimittiin, jotta sama virhe ei toistuisi. Potilasasiamies toteutti Tampereen kaupungin avo- ja asumispalveluille kyselyn ja vastausten perusteella todettiin, että mahdollisista vaaratapahtumista opittiin käsittelemällä niitä säännöllisesti työyksiköissä.

Tampereen kaupungin potilasasiamiehen toimialueeseen kuuluvat Tampereen ja Oriveden kaupungit, Kangasala-Pälkäneen yhteistoiminta-alue sekä Tays Hatanpää. Potilasasiamies hoitaa myös ostopalveluja käyttävien asiakkaiden ongelmia. Sen sijaan valinnanvapauskokeilu- ja palveluseteliasiakkaita palvelee yksityisen yksikön oma potilasasiamies.

Lisätietoja

Potilasasiamies
Arja Laukka
puhelin 050 527 2949

Sosiaali- ja potilasasiamies
Taija Mehtonen
puhelin 040 800 4186

potilasasiamies(at)tampere.fi


Teksti Marika Haapala