Siirry sisältöön

Tampere haluaa kaupunkipolitiikan hallitusohjelmaan

Julkaistu 28.1.2019 17.09

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 28.1. Tampereen tavoitteet uuteen hallitusohjelmaan. Suurten kaupunkien ja valtion tulee yhdessä valmistella ja toteuttaa kaupunkipolitiikkaa. Kaupungistumiskehitykseen vastaamisen tulee olla keskeinen osa hallitusohjelmaa.

Valtionosuusjärjestelmä on uudistettava. Nuoret aikuiset on huomioitava omana ikäryhmänään tulevassa rahoituksessa eli kuntien valtionosuusjärjestelmässä on otettava uutena ikäryhmänä mukaan 19-24 -vuotiaat. Suurten kaupunkien kasvu, kyky luoda työpaikkoja ja kyky kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta edellyttää että ne ovat taloudellisesti riittävän vahvoja ja pystyvät investoimaan palveluidensa ja kilpailukykynsä kehittämiseen.

Kaupunkien sisäisiä, valtakunnallisia ja kansainvälisiä liikenneyhteyksiä on kehitettävä sujuvammiksi. Tämä tehdään osana elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamista ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Valtion on kannettava päävastuu raideliikenteen investoinneista. Nopean raideliikenteen kehittäminen eli tunnin yhteys Helsingistä Tampereelle ja neljän tunnin yhteys Helsingistä Ouluun on aloitettava heti ja siihen on osoitettava rahaa heti hallituskauden alussa. Valtakunnallisten raideliikennehankkeiden toteutusjärjestys tulee päättää hankkeiden vaikuttavuuden ja hyöty-kustannusanalyysien perusteella.

Kaupunkien voimakas kasvu edellyttää myös sujuvan, joukkoliikenteen painottuvan liikkumisen edistämistä. Suurten kaupunkien saama joukkoliikennetuki on nostettava nykyisestä 13 miljoonaa eurosta 150 miljoonaan euroon.

Tampereelle erityisen tärkeää on myös se, että Tampere-Pirkkala lentoaseman kehittämistä Suomen kakkosterminaalina jatketaan. Valtateiden 3, 9 ja 12 sekä Vaitinaron liittymän liikenteellisen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen on keskeistä sekä Tampereen että koko Pirkanmaan saavutettavuuden kannalta.

Kaupunkien on edelleenkin saatava ratkaista alueensa elinvoiman ja työllisyyden parantamiseen sekä osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita. Suurille kaupungeille pitää antaa mahdollisuus vastata kuntien välisenä yhteistyönä alueensa kasvu- ja työllisyyspalveluista. Työllisyyden hoito tulee olla yhden toimijan vastuulla. Maakuntauudistus tai vastaavat kansalliset uudistukset eivät saa siirtää kaupungeilta pois sellaisia tehtäviä, jotka paremmin ja tehokkaammin voitaisiin hoitaa lähempänä asukasta.

Suurimmat kaupungit ovat merkittäviä innovaatio-, yritys- ja osaamiskeskittymiä, joita on kehitettävä määrätietoisesti. Uudet työpaikat ja kansallinen kasvu luodaan kaupungeissa. Suomessa investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 2010 alkaen. Korkeakouluille on taattava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa rahoitusta, joka mahdollistaa tieteelliset läpimurrot sekä korkealaatuisen koulutuksen.

Kaupunkien on voitava päättää alueen maankäytöstä jatkossakin. Oikeus maapolitiikkaan ja kaavoitukseen ovat kunnallisen itsehallinnon ydintä. Itsehallintoon kuuluva kaavoitusvalta on ehdoton edellytys sille, että kunnilla ja kaupungeilla on mahdollisuus kehittää elinvoimaansa ja toimintaansa yleisesti ja vastata ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin.

Neljän suurimman kaupunkiseudun asema maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa eli MAL-sopimuskumppanina valtion kanssa on turvattava. Suurilla kaupungeilla on erityinen rooli ja myös muista kaupunkiseuduista poikkeavia maankäytön, asumisen ja liikenteen tarpeita.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaho
puhelin 040 806 3086
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu