Siirry sisältöön

Kaupin urheilupuiston suunnittelu etenee

Julkaistu 24.1.2019 17.02

Kaupin liikuntaolosuhteita kehitetään ja Kaupin urheilupuiston ideasuunnitelmaa viedään eteenpäin. Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa hyväksyttiin Kaupin urheilupuiston tarveselvitys jatkosuunnittelun pohjaksi 24.1.2019.

Kauppiin on toteutettu jo ideasuunnitelman mukaisesti vuosina 2017 ja 2018 kaksi lämmitettävää tekonurmikenttää jalkapalloilulle. Näiden lisäksi alueelle on tarkoitus rakentaa yksi lämmitettävä tekonurmikenttä jalkapallon ja yksi lämmittämätön tekonurmikenttä pesäpallon pelaamiseen.

Katsomoiden ja oheistilojen rakentaminen on odottanut investointirahoitusta. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa 2018 myöntää 6 miljoonan euron investointimäärärahan vuosille 2019–2020 alueen kehittämiseen ja suunnitelman loppuun saattamiseen. Ensisijaisesti toteutettaisiin kentät ja katsomot, hankkeen sisältämät muut osiot voitaisiin rakentaa vuosittain liikuntapalveluille varatusta pienten investointien budjetista. Kaupin urheilupuiston ideasuunnitelmassa on tutkittu sekä kesä- että talviaikainen toiminta.

Kauppiin suunnitellaan parannuksia pesäpallon kilpailu- ja harjoitteluolosuhteisiin. Nykyisen kenttäaukion kaakkoispäädyssä sijaitseva pesäpallon pääkenttä katsomoineen halutaan siirtää ja rakentaa uudelleen kenttäalueen luoteispäähän. Näin otteluita ja harjoituksia voitaisiin järjestää nykyistä turvallisemmin.

Kesäaikaisten olosuhteiden muutokset tarjoaisivat myös paremmat olosuhteet hiihdolle. Uuden pesäpallon pääkenttä katsomoineen toimisi talvisin hiihtostadionina. Tekonurmi pintana mahdollistaa hiihtolatujen ylläpidon myöhempään kevääseen kuin nykyisin. Myös jalankulkuliikenne otetaan huomioon hiihtoreittien suunnittelussa. Pesäpallokentän siirto uuteen paikkaan vapauttaisi tilaa lämmitettävälle jalkapallokentälle ja katsomolle. Kenttien rakentamisen investointikustannuksiksi on arvioitu noin 2,7 miljoonaa euroa.

Uusien kenttien rakentaminen lisää käyttäjien määrää ja edellyttää huolto- ja tukipalvelutilojen rakentamista. Uusi pukuhuone- ja huoltorakennus suunnitellaan pesäpallo-hiihtostadionin viereen. Huoltorakennuksen investointikustannukseksi on arvioitu 2,2 miljoonaa euroa.

Pesäpallo- ja jalkapallokatsomoihin suunnitellaan uusia katoksellisia istumapaikkoja, joiden yhteydessä sijaitsee puku- ja huoltotiloja. Uusien katsomo- ja pukutilarakennusten investointikustannukset ovat arviolta 5,2 miljoonaa euroa.

Kenttien laidalla sijaitsevaa nykyistä huoltorakennusta on tarkoitus osin kunnostaa. Vanhat huoltorakennukset pysäköintialueen ja Kauppi Sport Centerin vierellä voitaisiin purkaa myöhemmin huonokuntoisina.

Kaupin urheilupuiston kenttien rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana. Alustavan aikataulun mukaan uudet kentät ja rakennukset olisivat siten kokonaisuudessaan käytössä vuonna 2022. Rakennustyöt pyritään toteuttamaan siten, että lajien sarjatoimintaan ei tulisi koko kautta kestävää haittaa.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki