Siirry sisältöön

Tampereelle suunnitelma köyhyyden lievittämiseksi

Julkaistu 21.1.2019 16.32

Tampereen kaupunginhallituksen kehittämiskokous käsitteli 21.1. toimia köyhyyden lieventämiseksi Tampereella. Pormestari Lauri Lylyn nimeämä työryhmä on laatinut köyhyysohjelman vuosille 2018-2021. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta Tampereella. Ohjelman toteutuksesta ja sen vaatimasta rahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto.

Pienituloisten osuus Tampereen väestöstä on hitaasti laskenut. Vuonna 2016 pienituloisia oli noin 16,6 prosenttia tamperelaisista, kun osuus vuonna 2010 oli vielä 18,1 prosenttia. Samalla kuitenkin pitkittyneesti pienituloisten osuus on kasvanut. Tampereella pienituloisten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin.

Noin 21 prosenttia tamperelaisista on joutunut viimeisen 12 kuukauden aikana tinkimään ruoasta tai lääkkeistä rahan vuoksi ja noin 13 prosenttia on pelännyt, etteivät rahat riitä ruokaan. Tampereella osuudet ovat maan keskitasoa korkeammat. Köyhyys on monen lapsiperheen arkea Tampereella.

Työryhmän puheenjohtajan Mikko Aaltosen mukaan köyhyystyöryhmä ymmärsi työnsä aloittaessaan, että työryhmä ei voi kokonaan poistaa köyhyyttä Tampereelta tai muuttaa niitä suuria yhteiskunnallisia rakenteita, jotka luovat köyhyyttä ja vaikuttavat siihen. - Tavoitteena oli keinojen etsiminen köyhyyden vaikutusten helpottamiseksi ja köyhyydestä kärsivien tamperelaisten elämänlaadun parantamiseksi. Työryhmä otti huomioon myös kaupungin talouden ja toimintamahdollisuuksien realiteetit.

Köyhyystyöryhmä on esittänyt ohjelmassa köyhyyden vähentämiseksi toteutettavat toimenpiteet kaikenikäisille tamperelaisille, lapsille ja lapsiperheille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Kaikenikäisille on tärkeää julkisten palvelujen toimivuus ja se, että apua tarjotaan oikeaan aikaan. Järjestöjen toiminnan tukemien ja esimerkiksi ruuan jakelu vähävaraisille yhteistyökumppanien kanssa ovat köyhyysohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä.

Lasten harrastustoimintaa laajennetaan tukemalla maksutonta harrastus- ja kerhotoimintaa, käyttämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea harrastustoimintaan ja kehittämällä koulujen loma-aikojen toimintaa. Perusopetuksen aito maksuttomuus varmistetaan, mikä tarkoittaa että koulun oheistoiminnasta kuten retkistä ei peritä lisämaksuja.

Nuorten köyhyyden ehkäisemiseksi edistetään maksuttomien oppimateriaalien saatavuus ja tarvittaessa käytetään ehkäisevää toimeentulotukea niiden hankkimiseen. Kaupungin Ohjaamon toimintaa kehitetään edelleen ns. yhden luukun –periaatteella. Tärkeää on myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon riittävät resurssit sekä maksuttoman ehkäisyn saatavuus.

Työikäisille jo aiemmin käyttöönotetun aktiivipassin käyttöä laajennetaan ja lisätään harkinnanvaraista toimeentulotukea. Ikäihmisten palvelukeskuskortin ja harkinnanvaraisten kuljetuspalvelujen tulorajoja korotetaan, jotta useammat voivat niitä käyttää. Ikäihmisten avustaja-, ulkoilutus- ja saattajapalveluja ja kotipalvelua lisätään.

Asunnottomuutta kokevia Tampereella oli 230 vuonna 2018. Asunnottomien määrä on noussut muutamalla henkilöllä vuodesta 2017.

Kaupunginhallituksen kehittämiskokous linjasi, että köyhyysohjelman laatinut työryhmä seuraa toteutumista ja säännöllisin väliajoin tuo tietoa kaupunginhallitukselle.

Köyhyysohjelman laatineen työryhmän jäseninä olivat valtuuston varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen (vas., puheenjohtaja), apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (SDP, varapuheenjohtaja), valtuutettu Erkki Axen (kok.), valtuutettu Olga Haapa-aho (vihr.), sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Raija Moilanen (kesk.), Kari-Pekka Rauhala (PS), sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsen Hannu Soro (TaPu), varavaltuutettu Jari Heinonen (VaTa) ja valtuutettu Tiina Elovaara (sin.). Työryhmän sihteerinä toimi lapsiasiamies Tiia Heinäsuo.

Köyhyysohjelman laadinnassa kuultiin asiantuntijoita, järjestettiin tilaisuus asiakasraadeille ja neuvostoille, keskusteltiin köyhyydestä Järjestöedustamossa ja Lasten parlamentin suurkokouksessa. Kesäkuussa 2018 järjestettiin keskustelutilaisuus köyhyydestä yhdessä Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston kanssa.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]

Mikko Aaltonen
puhelin 050 3022 110
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu