Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti vuoden 2019 kumppanuusavustuksista

Julkaistu 16.1.2019 19.08

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta päätti vuoden 2019 kumppanuusavustuksista 16.1.2019. Kumppanuusavustuksina jaettiin yhteensä noin 1,003 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää kumppanuusavustuksista vuosittain tammikuussa. Kumppanuusavustus on vuonna 2016 käyttöön otettu avustusmuoto, jolla korvattiin lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset.

Kaupungin avustuksiin on kohdistettu vuoden 2019 talousarviovalmistelussa talouden tasapainottamiseksi leikkauksia, joista 100 000 euroa koskee elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustuksia.

Vuoden 2019 kumppanuusavustukset jaettiin seuraavasti:

TITRY ry 471 000 euroa. TITRY ry tarjoaa osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille työsuhteisia työpaikkoja sekä työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja koneistamossa, ompelimossa sekä verkkokaupan lähetyspalvelussa ja palvelupakkaamossa. Tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien työllistymistä ja ammatillista kuntoutumista.

Etappi ry 123 124 euroa. Etappi työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia mm. auto-, atk/media-, entisöinti-, puutyö- ja pyöräpajalle sekä tarjoaa työttömille yksilöohjausta, työhönvalmennusta, terveyskartoituksia sekä liikuntapalveluja.

Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry 120 000 euroa. Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta ja muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopistokoulutus ja maahanmuuttajakoulutus.

Tampereen matkailuoppaat ry 5 000 euroa. Yhdistys markkinoi Tampereen kaupunkia järjestämällä linja-auto- ja kävelykierroksia kaupungissa vieraileville matkailijaryhmille useilla eri kielillä. Yhdistyksellä on 41 auktorisoitua matkaopasta.

COSS ry 34 000 euroa kansainvälisen Mindtrek-konferenssin järjestämiseen ja valmisteluihin. Mindtrekissä yhdistyvät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut. Konferenssi tuo Tampereelle laajasti kansainvälisiä osallistujia ja yrityksiä. Yhtenä tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten osallistujien määrän osuutta entisestään.

Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat S.M.M. Oy 15 000 euroa. Musiikki- ja media-alan ammattilaistapahtuma Musiikki & Media kokoaa Tampereelle kattavasti alan kotimaiset toimijat ja houkuttelee kansainvälisellä seminaariosuudellaan paikalle myös kansainvälisiä ammattilaisia. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus syventää Tampereen kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä ja toiminnallista kokonaisuutta.

Opiskelijan Tampere ry 17 000 euroa. Tampereen vetovoiman kasvattaminen Suomen suosituimpana opiskelijakaupunkina on yksi kaupunkistrategian painopisteistä. Opiskelijan Tampere ry on keskeinen yhteistyökumppani opiskelijayhteistyön toteuttamisessa. Avustusta käytetään muun muassa tapahtumatoimintaan, kuten osallistumiseen vuonna 2018 ensimmäistä kertaa järjestettyyn SyysFest -tapahtumaan sekä osallistumiseen Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan ja Studia-messuille, joissa yhdistyksen tehtävänä on tuoda esiin Tampereen opiskelijaystävällisyyttä.

Pirfest ry 28 000 euroa. Pirfest ry on 38 kulttuurifestivaalin verkosto, jonka tehtävänä on edistää maakunnan festivaalien toimintaedellytyksiä. Yhdistys panostaa erityisesti kumppanuuksien kehittämiseen.

Tampereen yliopisto, ympäristökasvatus 80 000 euroa/vuosi, kolmen vuoden ajalle. Avustus myönnetään kasvatustieteiden tiedekuntaan sijoittuvaan ympäristökasvatuksen professuuriin, jonka myötä vahvistetaan ympäristö- ja kestävyystietoisuuden asemaa ja kestävää kehitystä. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen vuosina 2019–2021 yhteensä 240 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Tampereen yliopisto, yritysoikeus 30 000 euroa/vuosi, kolmen vuoden ajalle. Avustus myönnetään johtamiskorkeakoulun tiedekuntaan sijoittuvan yritysoikeuden apulaisprofessuurin rahoittamiseen, mikä vahvistaa yliopistossa tehtävää, kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hyvään hallinnointiin liittyvää tutkimusta. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen vuosina 2019–2021 yhteensä 90 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Tribe ry 79 640 euroa kasvuyrittäjyyttä tukevaan, startup-palveluja kehittävään toimintaan. Vuonna 2017 perustettu yhdistys on kaupungin keskeinen kumppani startup -ekosysteemien kehittämistyössä. Yritysten synnyn ja kasvun tukeminen vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla on yksi kaupunkistrategian valtuustokauden tavoitteista.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen