Siirry sisältöön

Asunnottomuutta kokevien määrä lisääntyi Tampereella vuonna 2018

Julkaistu 15.1.2019 14.32

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vuosittainen asunnottomuuslaskenta kertoo asunnottomuuden lisääntyneen Tampereella viime vuonna. Tätä ennen asunnottomien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2010 alkaen.

Vuonna 2018 Tampereella oli 230 asunnottomuutta kokevaa henkilöä, joista naisia oli 34, alle 25-vuotiaita 29, maahanmuuttajataustaisia 17 ja perheitä 9. Viime marraskuun 15. päivän poikkileikkausaineistoon perustuvan tilaston mukaan pitkäaikaisasunnottomuutta kokevia oli yhteensä 63, mikä on 10 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Viimeksi Tampereella on tavoitettu yhtä monta pitkäaikaisasunnotonta vuonna 2012. Naisten, nuorten ja maahanmuuttajataustaisten asunnottomuus on kuitenkin vähentynyt.

Asumissosiaalisen työn asiantuntijoiden mukaan ihmisten taloudelliset ongelmat ja arjen hallinnan ongelmat näkyvät enenevässä määrin myös asumisen epäonnistumisen taustalla.

Tampereella on tällä hetkellä viisi kaupungin aikuissosiaalityöhön sijoittuvaa asumisneuvojaa, joista kaksi palvelee Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n ja Tampereen Vuokratalosäätiön asukkaita. Lisäksi yksi asumisneuvoja palvelee alle 29-vuotiaita nuoria, yksi maahanmuuttajia ja yksi edellisten kohderyhmien ulkopuolelle jääviä tamperelaisia.

Tampereella on lähdetty etsimään uusia keinoja ratkoa toistuvasti vuokravelkaantuvien asiakkaiden ja lapsiperheiden asumisen ongelmia ASTA-hankkeen myötä. Tampereella on aloitettu myös kaupungin nuorten asumisneuvojan, Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry:n ja Silta-Valmennusyhdistys ry:n yhteistyönä asumisen koulukiertue, jossa jaetaan asumisen tietoutta toisen asteen oppilaitoksiin.

Vuodesta 2016 alkaen Tampere on ollut mukana valtion AUNE-ohjelmassa (2016–2019), jonka painopiste on asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Lisäksi Tampere on mukana ARA:n tukemassa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa, jossa asumissosiaalista osaamista ja asumisen puheeksi ottamisen tärkeyttä ulotetaan kaikkialle sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Valtakunnallisissa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmissa Tampere oli mukana hallituskausilla 2008–2011 ja 2012–2015.


Lisätietoja

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö
Taru Herranen
puhelin 0400 380 651
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell