Siirry sisältöön

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2019

Julkaistu 20.12.2018 18.10

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 20.12.2018 kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2019. Kasvatus- ja opetuspalveluihin sisältyy varhaiskasvatus ja perusopetus. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palveluryhmät ovat kirjasto ja kansalaisopisto, kulttuuri ja taide, liikunta ja nuoriso, avustukset ja muu tuotanto sekä Sara Hildénin taidemuseo.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden toimintatulot vuonna 2019 ovat 23,173 miljoonaa euroa ja toimintamenot 307,645 miljoonaa euroa. Oman toiminnan osuus on 86,6 prosenttia. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatulot ovat 15,579 miljoonaa euroa ja toimintamenot 104,836 miljoonaa euroa. Oman toiminnan osuus on 83,6 prosenttia. Avustusten ja muun tuotannon osuus on 17,9 miljoonaa euroa eli 16,4 prosenttia.

Sivistys-ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelmaan sisältyy talouden tasapainottamiseen liittyviä säästöjä yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Hallinto- ja henkilöstöetuuksien säästötavoite on 400 000 euroa.

Varhaiskasvatuksessa palvelutarve kasvaa

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on, että palvelut järjestetään pääasiassa omana tuotantona sekä palvelusetelituotanto. Päivähoitoa ostopalveluna jatketaan muutamissa yksiköissä.

Varhaiskasvatuksessa palveluntarve kasvaa noin sadalla lapsella vuodessa. Tähän palvelun lisäykseen vastataan laajentamalla palvelusetelipäivähoitoa, jossa tehdään myös seudullista yhteistyötä siten, että palveluseteli oikeuttaa ostamaan hoitopaikan kotikunnasta tai lähikunnasta. Palvelusetelin käyttöönottoa selvitetään myös yksityisessä perhepäivähoidossa. Avointa varhaiskasvatusta supistetaan ja uudelleen organisoidaan vuoteen 2020 mennessä. 70 prosenttia avoimen varhaiskasvatuksen toimipisteistä lakkautetaan vuoden 2019 aikana.

Päiväkotien ja koulujen digitalisaation edistäminen jatkuu. Kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä kilpailutetaan ensi vuonna. Digitalisaatiota hyödynnetään myös integroimalla lasten läsnäolotieto Voimian ruokatilauksiin, mikä vähentää ruokahävikkiä ja henkilöstön kirjaamiseen käyttämää aikaa.

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen toteuttaminen aloitetaan

Lokakuussa hyväksytyn päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen toimeenpano aloitetaan ensi vuonna ja alkuvaiheessa painopiste on varhaiskasvatuksessa. Oman haasteensa aiheuttavat päiväkoti- ja koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat, mitkä usein vaativat pikaisia väistötilaratkaisuja. Sisäilmaongelmilla on usein vaikutuksia muuhunkin kuin perusopetukseen, kuten hammashoitola-, kirjasto-, liikunta- ja neuvolapalveluihin.

Tammikuussa avautuvat Haukiluoman ja Irjalan pienten lasten yksiköt, joissa on varhaiskasvatusta sekä esi- ja alkuopetusta. Haukiluoman avautumisen myötä Piiriniityn päiväkoti voidaan muuttaa esi- ja alkuopetuksen käyttöön elokuusta 2019 alkaen, jolloin voidaan helpottaa Lamminpään koulun tilatarvetta. Irjalan pienten lasten yksikön valmistuttua Huikkaan päiväkodin toiminta ja Ankkarin esiopetuksen toiminnat siirtyvät Irjalan yksikköön. Lisäksi luovutaan Liinakon lisäryhmän tiloista sekä Mäntykadun ja Satoramin päiväkotikiinteistöistä kesällä 2019.

Yksityinen palvelusetelipäiväkoti Touhula Vekarapolku laajentaa päiväkotiaan. Lisäksi Steinerpäiväkoti Teerentie siirtää nykyiset toimintansa laajempana uusiin toimitiloihin Kaarilaan. Palvelutuottaja hakeutuu samalla palvelusetelituottajaksi.

Hervannan päiväkotien haastavasta sisäilmatilanteesta johtuen Kanjonin koulun tontille rakennetaan väistötilat Pelipuiston, Pulmusen ja Pääskysen päiväkodeille. Etelä-Hervannan koulun yhteyteen rakentuu lähivuosina uusi päiväkoti.

Perusopetuksessa viedään eteenpäin uusia tulevia yhtenäiskouluhankkeita, kuten Sammon koulun laajennusta ja Etelä-Hervannan uutta koulua. Lisäksi toteutetaan koulujen perusparannuksia, muun muassa Pispalan ja Tammelan koulujen perusparannukset aloitetaan vuoden 2019 aikana, mikäli väistötilat valmistuvat suunnitellussa aikataulussa.

Vuoden 2019 aikana lautakunnan päätettäväksi tuodaan seuraavien päiväkotien ja koulujen tarveselvitykset tai hankesuunnitelmat: Lielahden, Atalan, Ikurin ja Multisillan päiväkodit, Sammon koulun laajennus ja päiväkoti (ent. Liisanpuiston koulu ja päiväkoti), Isokuusen koulu ja päiväkoti, Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti, Messukylän koulu ja päiväkoti, Kissanmaan koulun perusparannus, Hyhkyn koulun ja Huovarin päiväkodin perusparannus sekä Lamminrahkan yhtenäiskoulu yhteishankkeena Kangasalan kanssa.

Esiopetuksessa käynnistetään kielisuihkunomainen varhennettu kielenopetus kevätlukukaudella 2019. Vuosiluokilla 1 ja 2 jatketaan varhennettua kielenopetusta yhden oppitunnin ajan viikossa.

Syksystä 2019 alkaen myös esiopetus on mukana varhennetun kielenopetuksen mallissa. Kielet valikoituvat kunkin koulun ja sen koulupolun A-kielten mukaisesti. Kieliin ja niiden kulttuureihin tutustutaan lukuvuoden aikana neljässä jaksossa niin, että kussakin jaksossa on tarjolla eri kieli.

Liikkumista ja harrastamista edistetään monin tavoin

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja toteutetaan omana tuotantona, allianssimallilla, monituottajamallilla ja kumppanimallilla. Palveluiden tuottamisessa kokeillaan myös uusia hankintamalleja, kuten joukkorahoitusta ja vaikuttavuusinvestointia. Harrastamisen ja liikkumisen edistämistä tuetaan useilla toimenpiteillä.

Keskeisimmät teemat ovat asioinnin kehittäminen, digitalisaation vauhdittaminen ja liikkumisen ja harrastamisen edistäminen. Tärkeitä teemoja ovat myös kuntalaisten aktiivisuuden lisääminen, yksinäisyyden vähentäminen ja kestävän elämäntavan edistäminen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä kaupungin muiden asiointipalvelujen yhteistä asiakaspalvelua kehitetään Frenckellin kiinteistössä yhteisellä info- ja asiointipisteellä. Osana kulttuuripääkaupunkivuoden hakua laaditaan kulttuuristrategia.

Maahanmuuttajien kotoutumista pyritään edistämään rakentamalla kotoutujan kulttuuripolku. Kirjastot, museot ja opistot kattava kulttuuripolku rakennetaan yhteistyössä Sarviksen sosiaaliaseman ja maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan kanssa.

Nuorisopalveluista laaditaan palveluverkkosuunnitelma ensi vuoden aikana. Nuorten talo Ohjaamon toiminta siirtyy Tullinkulman tiloihin syksyllä 2019. Nuorisotilojen ja koulujen yhteyteen hankitaan edellytyksiä e-urheilulle sekä koulutetaan nuoriso- ja liikuntaohjaajia e-urheiluohjaajiksi.

Liikuntapaikkojen peruskorjaukset jatkuvat vuonna 2019. Mittavin urakka on Hervannan uimahalli. Sorsapuistoon rakennetaan iso tekojää vuoden 2019 aikana. Yksityisiltä markkinoilta vuokrataan liikuntatiloja koululaisten päiväkäyttöön ja urheiluseuroille korvaamaan toistaiseksi käytöstä poistettuja koulujen liikuntatiloja.

Kaupin urheilupuiston kehittämiseen haetaan valtion avustusta ja aloitetaan hankkeen toteutus. Kaupin urheilupuiston kehittämisellä turvataan kasvavien jalkapallon ja pesäpallon harrastajien nykyaikaiset olosuhteet tulevaisuudessa. Kaupin urheilupuiston kehittäminen liittyy Tammelan jalkapallostadionin rakentamiseen. Kansainvälisten jalkapallo-otteluiden vaatimukset täyttävän Tammelan jalkapallostadionin rakentaminen käynnistyy aikaisintaan syksyllä 2019.

Muumit kiertävät Japanissa

Taidemuseo on mukana Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmassa järjestämällä laajan muumiteosten kiertonäyttelyn Japaniin, josta Tampereelle tulee vastaavasti japanilainen mangaa esittelevä näyttely. Muita taidenäyttelyjä ovat Veljekset von Wright, Vuoden nuori taiteilija Nastja Säde Rönkkö sekä Lars Holmström. Taidemuseo on mukana Ratikan taide -hankkeessa ja valmistelee muun muassa Pirkkalaisveistosten palautusta Hämeensillalle syksyllä 2019.

Vapriikin kevään kohokohta on Dracula-mytologiaa valottava näyttely. Syksyllä valmistuu laaja kansainvälinen Ostia-näyttelyhanke. Kaupunki vuokraa museokokoelmien säilytystä varten noin 500 neliötä lisätilaa. Amurin työläismuseokorttelin näyttelyn uusimista ja rakennusten kunnostamista jatketaan. Museo Milavidan toiminnan kehittämiseksi etsitään uusia tapoja. Laikun alueesta kehitetään tapahtumajärjestäjiä entistä paremmin palveleva kokonaisuus. Valtakunnalliset museopäivät kokoavat Tampereelle toukokuussa noin 400 museoalan ammattilaista.

Kirjastopalveluista laaditaan ensi vuonna palveluverkkosuunnitelma. Kirjastopalveluihin kuuluvat pääkirjasto Metso, neljä aluekirjastoa sekä niiden alueilla toimivat kymmenen lähikirjastoa, joista neljä toimii omatoimikirjastona. Nekalan kirjasto suljetaan vuodenvaihteessa 2019 sisäilmaongelmista johtuen ja korvaavia tiloja etsitään.

Kaksi kirjastoautoa palvelevat kouluja, päiväkoteja sekä haja-asutusalueita. Vuonna 2019 toinen autoista uusitaan. Kirjaston kotipalvelut palvelevat ikäihmisiä kotiin ja eri toimipisteisiin. Kolme tietotoria tarjoaa tietoyhteiskuntapalveluja ja kansalaistaitojen edistämistä. Sampolan tietotorilla toimii myös Tekomo eli oman tekemisen avoin tila. Tietotorit toimivat aktiivisesti digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Vetovoimainen elämyskaupunki uudeksi kehitysohjelmaksi

Kaupungin merkittäviä strategisia muutoksia toteutetaan kehitysohjelmien avulla. Kehitysohjelmat ovat laajoja, usein kahta tai kaikkia kolmea palvelualuetta yhdistäviä kokonaisuuksia.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisessa toiminnassa tehdään erityisesti yhteistyötä Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, elinvoima- ja kasvupalveluiden allianssimalli sekä Smart Tampere kehitysohjelmien keskeisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Vuodelle 2019 esitetty kehitysohjelma Vetovoimainen elämyskaupunki on kaupunginhallituksen käsiteltävänä vuoden 2019 alussa.


Lisätietoja

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki