Siirry sisältöön

Olkahisiin rakennetaan uusi koulu ja päiväkoti perusparannetaan

Julkaistu 20.12.2018 18.28

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta ja asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyivät joulukuun kokouksissaan Olkahisen koulun uudisrakennuksen ja päiväkodin perusparannuksen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Olkahisiin Jenseninkadulle rakennettava uusi koulurakennus mitoitetaan 250:lle vuosiluokkien 1-6 oppilaalle sekä 50 esikoululaiselle. Päiväkoti mitoitetaan neljälle ryhmälle eli noin 80 lapselle. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 alussa, jolloin rakennus voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2021.

Olkahisten koulu on valmistunut vuonna 1960 ja laajennusosat 1985 sekä 1997, jolloin rakennettiin myös päiväkoti. Koulu- ja päiväkotirakennuksessa todettiin vakavia sisäilmaongelmia, joten koulun toiminta siirtyi viime keväänä ja päiväkoti syksyllä tontille rakennettuihin väistötiloihin. Koulu ja päiväkoti toimivat väistötiloissa hankkeen valmistumiseen saakka. Koulun uudisrakennus sijoitetaan purettavan koulun paikalle.

Koulun ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan esi- ja alkuopetuksen opetustilat, keskitetty taitoaineiden kokonaisuus sekä kouluterveydenhuollon tilat. Liikuntasali, aputilat ja musiikkiluokka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Koulun keskelle tulee kahden kerroksen korkuinen avara ruokasali, joka toimii myös pääaulana. Toisessa kerroksessa sijaitsevat opetustilat ja hallinnon tilat. Koulu suunnitellaan "kengättömäksi kouluksi" eli sisätiloissa liikutaan ilman ulkokenkiä. Koulurakennuksen kellariin sijoitetaan väestönsuoja. Koulun ja päiväkodin välille rakennetaan lämmin yhdyskäytävä.

Päiväkodissa tehdään mittava perusparannus, joka kohdistuu kaikkiin tutkimuksissa esiin tulleisiin ongelmakohtiin. Rakennuksessa havaittujen kosteusvaurioiden syiden aiheuttajat poistetaan, muun muassa salaojat uusitaan, maanpintaa muotoillaan ja rakennuksen liitoksia ja läpimenoja tiivistetään. Tämän jälkeen muun muassa seiniä, vaurioituneita puuosia ja eristeitä, yläpohjia, ikkunoita ja ulko-ovia uusitaan.

Koulun piha-alue uudistetaan siten, että uudesta pihasta muodostuu yhtenäinen helposti valvottava kokonaisuus, josta on suora yhteys opetustiloihin. Myös päiväkodin piha-alue kunnostetaan. Pihan suunnittelua rajoittavat tontin suuret korkeuserot. Pihalle sijoitetaan muun muassa tekonurmipintainen aidattu miniareena sekä keinuja ja kiipeilyvälineitä. Sekä päiväkotilapset että koululaiset voivat joustavasti käyttää koko piha-aluetta.

Olkahisen koulun uudisrakennuksen ja päiväkodin perusparannuksen kustannusarvio on 11,85 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
puhelin 040 806 4105
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki