Siirry sisältöön

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointi on kohentunut

Julkaistu 18.12.2018 17.24

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä on tehty työhyvinvointikysely. Sen mukaan tytäryhteisöjen työhyvinvointi on kohentunut verrattuna edelliseen selvitykseen. Useammassa tytäryhteisössä on kehitetty tavoitteellisesti toimintaa ulkopuolisten ammattilaisten tukemana, ja työnjälki on näkyvissä. Yleisesti ottaen henkilöstö kokee työnsä merkityksellisenä, haasteellisena ja on valmis ponnistelemaan työn mielekkyyden kehittämiseksi.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille räätälöidyn kyselyn tavoitteena oli muodostaa omistajaohjauksen näkökulmasta kokonaiskuva siitä, millaisessa kunnossa yhteisöjen työhyvinvointi on. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan yhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja koko Tampereen kaupunkikonsernin johtamista. Työhyvinvointiselvitys tehtiin kaupunginhallituksen konsernijaoston tilauksesta.

Kyselyn perusteella suositellaan, että tytäryhteisöissä kasvatettaisiin valmentavaa johtamisosaamista sekä purettaisiin byrokratiaa. Johtoa ja esimiehiä haastetaan laittamaan itsensä peliin nykyistä enemmän. Myös kuuntelevaa tapaa toimia korostettaan. Kaikkiaan johtamistyöllä voisi luoda yhteisöissä enemmän mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja ottaa vastuuta.

Kyselyssä huomattiin, että työntekijät odottavat vielä melko perinteistä johtamisotetta, siksi esimiesten olisikin hyvä haastaa työntekijöitä ottamaan vastuuta yhteisten asioiden edistämisestä. Työntekijöiden vastuun lisäämisellä olisi mahdollista vahvistaa sitoutumista ja tulosellisuutta.

Työhyvinvointikyselyyn osallistui syys-lokakuussa kaikkiaan 17 tytäryhteisöä. Kyselyssä haluttiin mielipiteitä tytäryhteisöjen vakinaiselta sekä pitkässä määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalta henkilöstöltä. Kyselyn sai 1584 henkilöä, ja vastausprosentti oli 67.

Kaupungin omistajaohjausyksikön koordinoiman sähköisen kyselyn toteutti Talent Vectia Oy. Edellisen kerran työhyvinvointikysely tehtiin tytäryhteisöissä keväällä 2017. Konsernijaosto sai kyselyn tulokset tiedoksi 18.12.2018.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell