Siirry sisältöön

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti vuoden 2019 jäte- ja lietetaksoista

Julkaistu 12.12.2018 18.11

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi kokuoksessaan 12.12.2018 vuoden 2019 jätetaksan sekä sako- ja umpikaivolietteiden taksat. Jäteastioiden tyhjennysmaksuissa oli pieniä muutoksia, joihin vaikuttivat kuljetusurakkakustannukset ja astiatyyppi- ja koko. Lietteiden kuljetusmaksut pysyivät entisellään. Uutena otettiin käyttöön päivystystyhjennys, joka on aiempaa hälytystyhjennystä edullisempi.

Toimialueen kuntien sekajäteastioiden tyhjennyshinnoissa oli niin pientä nousua kuin laskuakin, ja osa hinnoista pysyi entisellään. Uutena asiana sekajäteastioiden tyhjennysmaksu sisältää jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian. Se toimitetaan uusille asiakkaille ja nykyisille asiakkaille rikkoutuneen tai jätehuoltomääräysten vastaisen tilalle. Myös syväkeräysastioiden tyhjennyshinnat muuttuivat hieman. Biojäteastioiden tyhjennyshinnat laskivat pääosin, mutta joissain kunnissa hintoja korotettiin. Yleisimmissä astiatyypeissä korotukset olivat pieniä.

Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshinnat pysyivät ennallaan. Lasin ja metallin keräys on edelleen maksutonta niille kiinteistöille, joilla on biojätteen erilliskeräys. Muovipakkausten tyhjennyshintoja alennettiin. Muovipakkausten keräys kiinteistöiltä laajenee Pirkkalan ja Tampereen lisäksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian ja Ylöjärven taajama-alueille. Muovipakkaukset kerätään isoista, ajoneuvonosturin avulla tyhjennettävistä säiliöistä. Kiinteistö voi liittyä keräykseen omalla syväsäiliöllä tai Pirkanmaan Jätehuollolta vuokrattavalla säiliöllä.

Vuoreksen putkijärjestelmän jätemaksut nousivat 3,5–3,65 % . Suurkiinteistöille jätemaksu on 2,81 € asemakaavan mukaista kerrosneliömetriä kohden vuodessa. Pienkiinteistöille maksu on 228,69 € vuodessa. Putkijärjestelmää on rakennettu etupainotteisesti alueen muun infran kanssa, ja korotuspainetta on aiheuttanut mm. alueen suunniteltua hitaampi rakentuminen. Putkikeräysjärjestelmän maksujen määräytymisestä tehdään vuoden 2020 taksaa varten kokonaistarkastelu.

Haja-asutusalueiden aluejätepisteiden vuosimaksut ovat kaikissa kunnissa saman suuruiset. Niihin ei tullut muutoksia.

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksut pysyvät entisellään säännöllisen tyhjennyksen ja pikatyhjennyksen osalta. Vuonna 2018 käytössä ollut hälytystyhjennys poistettiin ja tilalle tuli päivystystyhjennys, joka on asiakkaalle edullisempi kuin hälytystyhjennys. Päivystystyhjennys tarkoittaa tyhjennyksen tilaamista toimistoajan - arkisin 8.30–15.30 -ulkopuolella. Lietteen kuljetusmaksut ovat samat kaikissa kunnissa, ja hinta riippuu kuljetettavasta lietemäärästä. Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti. Taksaa sovelletaan Nokian kaupungin alueella vain lietteen käsittelyhintojen osalta. Taksassa määritellyt kuljetushinnat ym. lisätyöt eivät ole voimassa Nokialla.

Lautakunta hyväksyi myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksan. Kunta vastaa toissijaisesti elinkeinoelämän jätehuollosta, jos sopivia palvelua ei ole tarjolla tai jäte soveltuu käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Tämä jätetaksa sisältää mm. erityisjätteet, maa-ainesjätteet, betoni- ja tiilijätteet ja vaaralliset jätteet.

Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut. Taksan on kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden hyödyntämiseen.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat.


Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362

Jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemi
puhelin 040 596 4737