Siirry sisältöön

Ojalan asemakaava eteni, koteja 2000 asukkaalle

Julkaistu 12.12.2018 9.46

Ojalan uuden kaupunginosan ensimmäinen asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 11.12.2017. Asemakaava tuo alueelle noin 2000 asukasta. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaava-alueelle muodostuu 98 uutta omakotitonttia, mikä vastaa noin vuoden tarvetta. Lähes puolet kaavan kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin. Keskustaan tulee myös kerrostalokortteleita. Uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 95 500 kerrosneliömetriä.

Uusi Ojalan asuinalue suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti Kangasalan puolella olevan Lamminrahkan alueen kanssa. Ensimmäinen asemakaava aloittaa alueen rakentumisen. Suunnittelua jatketaan myöhemmin seuraavilla asemakaavoilla, joiden myötä alueesta kasvaa noin 4 500 asukkaan alue.

Suunnittelualue sijaitsee Koillis-Tampereella, Kangasalan rajalla, Kumpulan asuntoalueen itäpuolella ja se on laajuudeltaan noin 77 hehtaaria. Suunnittelualueeseen kuuluu Ojalan kylä ja sen viereistä metsäaluetta. Valtaosa kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Asemakaavaehdotukseen tehtiin teknisiä muutoksia nähtävillä olon jälkeen. Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935