Siirry sisältöön

Tampereen koulujen ja oppilaitosten investointeihin lainaa Euroopan Neuvoston kehityspankilta

Julkaistu 11.12.2018 9.11

Tampereen kaupunki on neuvotellut Euroopan Neuvoston kehityspankin CEB:n (Council of Europe Development Bank) kanssa vuosille 2018-2020 erityisesti peruskoulujen ja toisen asteen koulujen sekä ylipäätään kaupungin kasvuun vastaavien kuntalaisten elämänlaatua parantavien investointien rahoittamisesta. Kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018 rahoitussopimuksen solmimisen CEB:n kanssa.

Pankin hallintoneuvosto on hyväksynyt kaupungin investointiohjelman pankin periaatteiden mukaiseksi rahoituskelpoiseksi kohteeksi kokouksessaan 16.11.2018. CEB myöntää pitkäaikaista rahoitusta ja on tehnyt kaupungille tarjouksen 60,0 milj. euron suuruisesta rahoitussopimuksesta. Tampere voi nostaa 2-6 erillistä enintään 15 vuoden mittaista lainaa.

Euroopan Neuvoston kehityspankki rahoittaa hankkeita, joilla on sosiaalinen ulottuvuus. Pankki toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan Neuvoston kanssa ja se perustettiin vuonna 1956 alun perin rahastona, jonka ensisijaisena päämääränä oli edesauttaa Euroopan pakolaisongelman ratkaisua. Nykyisin CEB rahoittaa hankkeita, jotka vahvistavat Euroopan sosiaalista yhtenäisyyttä erityisesti koulutuksen, terveyden, sosiaalisen asuntotuotannon ja työllisyyden alalla.

Pankilla on 41 jäsenmaata Euroopassa. Suomi on ollut pankin jäsen vuodesta 1991 alkaen 1,268 prosentin osuudella. Euroopan Neuvoston suurlähettiläät muodostavat pankin johtokunnan (Governing Board), joka on pankin ylin päättävä elin. Pankin hallintoneuvostoon (Administrative Council) kuuluu pääsääntöisesti jäsenmaiden valtiovarainministeriöiden edustajat, ja se päättää muun muassa lainahankkeista.

Lainannostoista tehdään erilliset päätökset ja niiden yhteydessä arvioidaan vielä nostohetken markkinatilanne ja CEB:n osanostosta tekemän tarjouksen edullisuus kaupungin kannalta.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]