Siirry sisältöön

Tampereen asemakaavoitusohjelman 2019-2023 lähtökohtana monipuoliset asumisvaihtoehdot

Julkaistu 11.12.2018 8.33

Tampereen 2019–2023 asemakaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategian tavoitteet rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisesta. Ohjelmassa varaudutaan vuosittaiseen 1,4 % eli vähintään 3 000 asukkaan kasvun tavoitteisiin. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaohjelman 10.12.2018.

Vuosien 2019–2023 asemakaavoitusohjelmassa on asuntokerrosalaa yhteensä noin 1 427 000 kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa noin 626 000 kerrosneliömetriä. Keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille ohjelmoidusta asuinkerrosalasta sijoittuu 84 %. Kaupunkirakenteen täydentäminen keskustassa, aluekeskuksissa ja asuinalueilla on vuosittain merkittävä täydennysrakentamisen keino.

Keskustan kehitystä edistetään kaavoittamalla uutta maanalaista pysäköintiä, laatimalla keskustaan korttelisuunnitelmia asemakaavojen pohjaksi sekä asemakaavoittamalla Asemakeskuksen ja Tampereen taidemuseon alueita suunnittelukilpailuiden pohjalta. Särkänniemen alueen asemakaavoitus on käynnistetty ja Tullin alueilla käynnistetään kehittämissuunnitelmien pohjalta.

Hiedanrannan yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen käynnistetään alueen asemakaavojen laatiminen Hiedanrannan keskustan korttelialueille. Lisäksi raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukainen linjaus Santalahdesta Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan. Raitiotielinjan lisäksi kaavoitetaan hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät alueet.Raitiotiehen tukeutuvaan asuinrakentamiseen liittyviä asemakaavoja laaditaan raitiotielinjauksen läheisyyteen mm. Hervantaan, Kalevaan ja Hiedanrantaan.

Asumisen keskeisiä kohteita ovat Kalevan, Hervannan pohjoisosan ja Viinikanlahden alueet. Västinginmäkeen tavoitellaan pientalojen lisäksi monimuotoista asuinrakentamista ja Tesoman koulun alueelle erityisesti kohtuuhintaista omistusasumista. Vuodelle 2020 ajoittuvat keskustan alueella Asemakeskuksen ensimmäinen vaihe, Tampereen taidemuseon laajennus sekä museon ympäristön kehittäminen.

Asuinrakentamisen kohteita ovat Kalevan harjun länsipää, Pyynikin trikoon alueen kehittäminen, Kaupin sairaalan alue, Alasniitynkatu, TTY:n kampusalueen täydentäminen asuinrakentamisella sekä Hiedanrannan keskustan ja Enqvistinkadun varren raitioreitin kaavoittaminen. Kaupin urheilupuiston alueen asemakaava päivitetään. Toimitila- ja liikerakentamista kaavoitetaan Asemakeskuksen, Kaupin kampuksen ja Hiedanrannan alueille. Yritystontti- ja toimitilatarjonnan kasvulle luodaan edellytykset kaavoittamalla ohjelmakaudella rakentamista Kaupin kampuksen yhteyteen ja Aitovuoreen.

Vuodelle 2019 ajoittuvat vuodelta 2018 jatkuvat Kunkun parkin maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin kaavat. Takojankadun, Hippostalon, Aitovuoren yritystoiminnan alueen ja Lahdesjärven yritysalueen kaavojen valmistelu jatkuu. Keskustan alueella jatkuu Särkänniemen alueen kehittäminen. Hämpin parkin laajennus mahdollistaa Asemakeskuksen ja lähiympäristön kehittämisen. Asuinrakentamisen kohteita ovat Kalevan lastentalon kehittäminen, Hervannan pohjoiskansi, Tesomajärven koulun alue, Hyhkyn laakso, Västinginmäki sekä Raholan radanvarsikortteli. Toimitila- ja liikerakentamista kaavoitetaan mm. Aitovuoreen, Lahdesjärvelle ja Särkänniemeen.

Vuodelle 2021 ajoittuu Frenckellin kiinteistön asemakaavan laatiminen sekä Tammelan täydennysrakentamisen mahdollistava Toriparkki. Hakametsän alueen uudistaminen sekä Ojalan ja Hiedanrannan seuraavan vaiheen asemakaavat laaditaan. Lisäksi mukana ovat Kaukajärven pohjoisranta, Sarvijaakonkadun ja Lielahdenkadun alueiden täydennysrakentaminen ja Iidesjärven perhepuisto.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Maria Maunu