Siirry sisältöön

Lännen suunnan raitiotien katusuunnitelmia nähtävillä

Julkaistu 10.12.2018 11.59

Rakenteilla olevan Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu etenee. Osa Pyynikintorin ja Lentävänniemen välisen osuuden katusuunnitelmista on nähtävillä 31.12.2018 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B).

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty kahdessa yleisötilaisuudessa sekä taloyhtiöille. Suunnitelmat hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa nähtävillä olon ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen.

Katusuunnitelmissa raitiotie on suunniteltu katuympäristöön reitin alkupäässä Sepänkadulla, Paasikivenkadulla ja Rantatiellä sekä loppupään Federleynkadulla ja Kehyskadulla.

Raitiotie on linjattu lännessä kulkemaan Paasikivenkadulta Rantatielle, sillalla Paasikiventien yli Hiedanrantaan ja siitä edelleen Niemenrannan kautta Lentävänniemeen. Osana kehitysvaihetta suunnitellaan myös pistoraide Hiedanrannasta Lielahteen.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi kehitysvaihe aloitetaan ja suunnitelmat tilataan Raitiotieallianssilta.

Sepänkatu uusitaan kokonaan

Suunnitelma koskee koko Sepänkatua Pirkankadulta Paasikivenkadulle saakka. Raitiotie sijaitsee omalla asfalttipäällysteisellä kaistallaan siten, että moottoriajoneuvoliikenne kulkee raitiotien länsipuolella. Sepänkadulle tulee yksi raitiotiepysäkki. Rautatien ylittävä silta uusitaan täysin.

Paasikivenkadun suunnitelma ulottuu Paasikivenkadun Sepänkadulta valtatien 12 eritasoliittymään saakka. Paasikivenkadulle ei tule raitiotiepysäkkejä, lähimmät pysäkit sijaitsevat Sepänkadulla ja Rantatiellä.

Suunnitelma kattaa valtatien 12 rinnakkaiskadun, Rantatien kokonaisuudessaan Santalahden satamasta Rantatunnelin suuaukon kohdalle saakka sekä raitiotietä hieman pidemmälle itään Tipotien alikululle saakka. Rantatielle tulee kaksi raitiotiepysäkkiä: länteen uuden jalankulun ja pyöräilyn ylikulkusillan kohdalle ja itään Tikkutehtaanrinteen länsipuolelle.

Kadun länsipäässä raitiotie nousee Paasikiventien (vt 12) ylittävälle sillalle ja itäpäässä kohti Paasikivenkatua.

Katusuunnitelmia on nyt nähtävillä läntiselle osuudelle myös raitiotielinjan loppupuolelle Niemenrantaan. Suunnitelmaan kuuluu Federleynkatu itäosaa lukuun ottamatta sekä Kehyskatu kokonaisuudessaan.

Niemenvainionkadun ja Kehyskadun välinen osuus Federleynkadusta muutetaan joukkoliikennekaduksi. Federleynkadun ja Kehyskadun liittymään rakennetaan uusi torialue, Niemenrannanaukio. Aukion länsipuolelle, joukkoliikennekatuosuudelle tulee Federleynkadun raitiotiepysäkki.

Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020. Rakentaminen alkaisi tällöin päätöksen jälkeen vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa ja raitioliikenne vuonna 2024.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518


Teksti Anna-Leea Hyry