Siirry sisältöön

Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin maanalaisen asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä

Julkaistu 7.12.2018 12.45

Rantaväylän tunneliin liittyvän Näsikallion maanalaisen eritasoliittymän ja Amuritunnelin yleissuunnittelu ja asemakaavoitus etenee. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 24.1.2019 saakka. Asiasta järjestetään avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 12.12.2018.

Näsinkallion eritasoliittymä ja Amuritunneli kartalla.
 

Maanalainen asemakaava koskee Rantaväylän tunneliin liittyvää maanalaista eritasoliittymää (Näsikallio) ja keskustan maanpäälliseen katuverkkoon johtavaa maanalaista katua (Amuritunneli). Nähtävillä olevaan valmisteluaineistoon sisältyy asemakaavan ja yleissuunnitelman luonnokset sekä havainneaineistoa ja vaikutusselvityksiä.

Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin yleissuunnitelma

Rantaväylän tunneli ja sen keskivaiheille sijoittuva Näsikallion maanalainen eritasoliittymä ovat osa valtatietä 12. Maanalaisen tiealueen hallintaoikeus on tienpitäjällä (Pirkanmaan ELY-keskus).

Yleissuunnitelman luonnoksessa Näsikallion eritasoliittymän muodostavat Rantaväylän tunnelin etelä- ja pohjoispuoliset rampit ja kiertoliittymät sekä näitä yhdistävä, nykyiset ajotunnelit ylittävä risteyssilta. Ramppien alkupäät ja risteyssilta on jo rakennettu.

Eritasoliittymän eteläpuolelle sijoittuvan maanalaisen kiertoliittymän ja keskustan maanpäällisen katuverkon välille on suunniteltu Amuritunneliksi nimetty noin 700 metrin pituinen maanalainen katu. Amuritunnelissa on yksi ajokaista molempiin ajosuuntiin.

Tunnelin suuaukko sijoittuu Satakunnankadulle Mustanlahdenkadun ja Kortelahdenkadun väliselle katuosuudelle. Sisään- ja ulosajo tunneliin tapahtuu Hämeenpuiston suunnasta tai suuntaan.

Liikenne-ennusteena on käytetty vuonna 2018 tarkennettua Tampereen kaupunkiseudun liikennemallia (TALLI), joka sisältää lisäyksinä nykyiseen liikenneverkkoon mm. P-Hämpin laajennuksen ja uuden ajoyhteyden Viinikankadulle sekä lisärampin Kalevan puistotien ja Kekkosentien liittymään. Tarkennettu liikennemalli huomioi myös maanalaisiin laitoksiin siirtyvän pysäköintiliikenteen.

Hankkeen alustavassa vaikutustarkastelussa on mukana neljä eri vaihtoehtoa vuoden 2040 liikenne-ennusteen mukaisessa tilanteessa. Vertailun "nollatilanteena" käytetyssä vaihtoehdossa kaikki kolme kokonaisuuden osaa jäisi toteutumatta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Näsikallion eritasoliittymä ja Kunkun parkki toteutettaisiin ilman Amuritunnelia. Toisessa vaihtoehdossa sekä eritasoliittymä, Amuritunneli että Kunkun parkki toteutuvat. Asemakaavan vaikutusten arviointia varten on arvioitu lisäksi kolmatta vaihtoehtoa, joka sisältää eritasoliittymän ja Amuritunnelin mutta ei Kunkun parkkia. Pelkän Kunkun parkin sisältävää vaihtoehtoa arvioidaan vastaavalla tavalla sitä koskevassa asemakaavassa.

Kunkun parkkiin liittymä ja yhteydet

Suunnitteilla oleva Tammerkosken ja Hämeenpuiston väliselle alueelle sijoittuva maanalainen pysäköintilaitos Kunkun parkki tarvitsee hyvin toimiakseen liittymisen Rantaväylän tunneliin sekä yhteydet maanpäälliseen katuverkkoon ja Hämpin parkkiin.

Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin yleissuunnittelussa Kunkun parkki on huomioitu varaamalla sen ajoyhteydelle oma liittymähaara eteläisempään maanalaiseen kiertoliittymään.

Kunkun parkin toteuttamista ja operointia koskeva hankintamenettely on ratkaistu helmikuussa 2018. Hankkeen käyttöoikeusurakan saajaksi on valittu Finnpark Oy. Seuraavaksi kaupunginhallitukselle esitetään Kunkun parkin toteutusta ja operointia koskevan aiesopimuksen hyväksymistä. Kunkun parkin hankesuunnitelman ja asemakaavan valmistelua jatketaan vuonna 2019.

Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 12.12.2018 Galleria Nottbeckissa, Finlayson, Satakunnankatu 18. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua muun muassa Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin maanalaisen asemakaavan, yleissuunnitelman ja vaikutusselvitysten luonnoksiin. Ovet ovat avoinna klo 17 alkaen, alustukset ja keskustelu klo 17:30-19.

Kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua myös kaupungin verkkosivuilla sekä Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B). Aineistosta voi jättää mielipiteitä nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon. Kaavaluonnoksista kehitetään palautteen käsittelyn jälkeen kaavaehdotus, joka asetetaan myös nähtäville.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326

(paikalla ma 10.12. alkaen)
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518


Teksti Marjut Ahponen / Anna-Leea Hyry