Siirry sisältöön

Sulkavuoren räjäytykset tarkassa seurannassa

Julkaistu 3.12.2018 14.21

Tampereen Sulkavuoressa on alkutalven aikana käynnistetty räjäytystyöt kallion louhimiseksi maan uumeniin rakennettavaa jätevedenpuhdistamoa varten. Louhinnan etenemistä ympäristövaikutuksineen seurataan tarkasti.

Louhintatöitä Sulkavuoressa Keskuspuhdistamon työmaalla
 

Keskuspuhdistamoa varten on tehty Sulkavuoressa maastotöitä jo viime keväästä. Kallion päältä on poistettu puusto ja maa-ainekset. Aluetyöt pihoja varten valmistuvat jouluun mennessä, mutta pilaantuneiden maiden poisto vanhalta kaatopaikka-alueelta jatkuu vielä keväällä.

Samaan aikaan YIT Infra Oy:n toteuttaman alueurakan viimeisten vaiheiden kanssa YIT Rakennus Oy on aloitellut louhintaurakkaa. Ensin on tehty avolouhintaa Sulkavuoressa ja Koivistonkylän Prisman läheisyyteen tulevan huoltotunnelin päässä. Kallion sisään mennään vielä tämän vuoden puolella ja avolouhintakin jatkuu.

Louhinta 1 -niminen urakka kestää ensi elokuun loppuun ja sitä seuraavat rakennusvaiheet yli neljä vuotta. Keskuspuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2024.

Tämän kokoluokan louhinta edellyttää tarkkoja seurantakeinoja. Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:n toimialapäällikkö Paula Kajava kertoo niin melu-, pohjavesi-, tärinä- kuin pölyseurantojenkin etenevän huippumodernin teknologian tukemina.

Louhintaan liittyvät räjäytykset aiheuttavat muun muassa tärinää. Siksi lähialueen kiinteistöt on katselmoitu ja niille on määritelty tärinäraja-arvot.

- Raja-arvoihin vaikuttaa esimerkiksi talon perustusten laatu. Tärinämittareita on asennettu yhteensä 15, Kajava kertoo.

Avolouhinnan kivien sinkoutumisen mahdollisuus eliminoidaan tarkalla porauksella ja panostamisella, peittämisellä sekä varsinaisen vaara-alueen eristämisellä. Porauksista sekä louheen lastaamisesta ja kuljetuksesta syntyvä pöly puolestaan pyritään sitomaan mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi vedellä sekä pussittamalla.

Myös melua tarkkaillaan herkeämättä. Mittauksia on tehty urakan alusta asti. Tietyt työt on lupaehtojenkin mukaan tehtävä tiettyinä kellonaikoina. Esimerkiksi räjäytyksiä saa tehdä avolouhinnassa maanantaista perjantaihin kello 7-18. Tunnelilouhinnassa ne ovat sallittuja maanantaista perjantaihin kello 7-22 ja lauantaisin kello 8-18.

Ennen vuodenvaihdetta puhdistamotyömaalla otetaan käyttöön Google maps -karttapohjainen EMO-ympäristöseurantajärjestelmä. Se on tiettävästi ainutlaatuinen maailmassa. Keskuspuhdistamon nettisivuille tulee linkki, jonka kautta seurantajärjestelmään pääsee.

- Seurantajärjestelmään tulevat näkyviin muun muassa melu- ja pölyraportit, pohjavesimittausten tulokset sekä tärinämittauspisteet. Työmaa seuraa jokaisen räjäytyksen aiheuttamia tärinämittaustuloksia reaaliaikaisesti, Kajava valottaa.

- Pohjaveden pinnan korkeus mitataan kuukausittain. Kalliotilojen vuotovesimäärää puolestaan seurataan viikoittain. Laatututkimukset niin pohja- kuin vuotovesille tehdään neljästi vuodessa. Niissä selvitellään muun muassa bentseeni-, tolueeni- ja ksyleenipitoisuudet. Näin saadaan selville veden kiintoaineet ja hajun lähteet, samoin sähkönjohtokyky, Kajava sanoo.


Lisätietoja

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:
Toimitusjohtaja
Timo Heinonen
puhelin 040 820 2695

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:
Toimialapäällikkö
Paula Kajava
puhelin 050 337 7876


Kuvat Ari-Matti Ilkka