Siirry sisältöön

Pispalan valtatien varrella harvennetaan metsäkasvustoa

Julkaistu 29.11.2018 11.42

Pispalassa harvennetaan ja raivataan Pispalan valtatien ja Ratakadun välistä suojametsää Haulitornilta keskustan suuntaan Tipotielle saakka. Metsäkasvustoa harvennetaan ja raivataan myös kaupungin omistamien tonttien kohdalla. Harvennuksilla avataan näkymiä Näsijärvelle Pispalan valtatieltä ja sen viereiseltä kävely- ja pyörätieltä sekä parannetaan puuston kasvuedellytyksiä. Työt alkavat maanantaina 3.12.2018 ja kestävät viikon verran.

Pispalan valtatien ja Ratakadun välisen alueen puusto on pääosin nuorta lehtipuuvaltaista sekametsää, joukossa on myös jonkin verran vanhempia mäntyjä, järeitä rauduskoivuja ja vaahteroita. Tiheää ja riukuuntunutta puustoa harvennetaan koko alueelta ja tehdään näin kasvutilaa säästetyille parhaimmille puille. Myös lahot ja kuivat puut kaadetaan turvallisuuden parantamiseksi. Harvennuksilla tuodaan paikoin myös esille yksittäisiä puita ja puuryhmiä.

Pispalan valtatien reunalla kasvaa paljon nuorta kevyen liikenteen väylälle kurottavaa lehtipuustoa, jota harvennetaan. Myös Pispalan valtatien tukimuuriin kasvaneita puita poistetaan. Pispalan valtatien reunalla raivaustöitä tehdään yleisillä viheralueilla tai kaupungin omistamilla tonteilla. Näiden alueiden välissä on jonkin verran yksityisiä tontteja, joita ei tässä yhteydessä raivata kaupungin toimesta.

Metsänhoitotyöt tehdään alueelle laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.


Lisätietoja

Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen