Siirry sisältöön

Kaupunki seuraa asuinalueidensa välisiä hyvinvointieroja

Julkaistu 27.11.2018 9.46

Tampereen kaupunki on ryhtynyt seuraamaan asuinalueidensa välisiä hyvinvointieroja. Seurantaa tehdään alueprofiilien ja kaupungin tietojohtamispalveluiden tuottaman alueellisen hyvinvointi-indeksin avulla. Seurantatietojen perusteella pyritään ennaltaehkäisemään ja torjumaan asuinalueiden kesken syntyvää haitallista eriytymistä sekä tukemaan asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta.

Haitallinen eriytymiskehitys asuinalueiden välillä tarkoittaa, että on syntynyt eroja esimerkiksi eri asunalueiden asukkaiden tuloissa, hyvinvoinnissa, elämäntavoissa ja sosiaalisissa olosuhteissa. Eriytymisen ennaltaehkäisy on tärkeää työtä, koska sen avulla pyritään vähentämään ja estämään yhteiskunnallisen eriarvoistumisen lisääntymistä.

Vahvistaakseen henkilöstön osaamista Tampereen kaupunki on teettänyt asuinalueiden eriytymisen ennaltaehkäisystä selvityksen sekä sisäiseen käyttöön tarkoitetun sähköisen oppimistyökalun. Selvitystyön tuloksena syntynyt Segregaation ennaltaehkäisyn työkalupakki -dokumentti, jota voivat hyödyntää myös kaupunkilaiset, sidosryhmät ja tutkijat.

Asuinalueiden hyvinvointierojen seuraamista ja eriytymisen torjuntaa tehdään kaupungin eri toimialoilla yhteistyönä. Alueellisten hyvinvointierojen seurannasta vastaa asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikkö.


Lisätietoja

Asunto- ja kehityspäällikkö
Auli Heinävä
puhelin 040 800 7391
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell