Siirry sisältöön

Ranta-Tampellan länsipään puistosuunnitelma nähtävänä

Julkaistu 26.11.2018 10.16


Ranta-Tampellan alue rakentuu hyvää vauhtia. Rantaan ja kortteleiden väliin on suunniteltu myös useita viheralueita. Nyt nähtävillä on alueen länsipäähän Tammerkosken yläjuoksulle rakennettavien Nyrkkäkallion ja Telakanpuiston suunnitelma. Nämä puistoalueet reunustavat länsiosan korttelialuetta ja väyliä sekä rakenteilla olevaa Ranta-Tampellan kanavaa.

Puistosuunnitelma on nähtävänä 26.11.– 9.12.2018 palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) ja verkko-osoitteessa www.tampere.fi/puistosuunnitelmat .

Rantareitti alittaa Näsinsillat ja ratasillan ja ylittää kanavan Myllysaaren sillalla

Telakanpuisto sijaitsee kanavan keskustan puoleisella rannalla rajoittuen korttelialueisiin ja Nyrkkäkallio kanavan vastarannalla. Puistoalueet yhdistää toisiinsa Myllysaarensilta, osana Näsijärven kevyen liikenteen rantareittiä. Rantareitti alittaa puistojen ympäristössä Näsinsilllat ja Tammerkosken ratasillan. Näsinsillan eteläinen puoli jää ajoneuvoliikenteen käyttöön, ja pohjoinen silta vapautuu kevyelle liikenteelle.

Paasikivenkatu on linjattu Näsinsillalta kohti Ranta-Tampellan katua, jotta kanavan rantaan saadaan tilaa kanavan vierustan kevyen liikenteen väylällä. Paasikivenkadun jalkakäytävä on suunniteltu ulokkeelle, mikä luo lisää puistotilaa kadun ja kanavan väliin. Näsinsillan ja Paasikivenkadun taitekohtaan jää pieni näköalatasanne.

Reittejä, kiipeilyseinä ja taidetta

Nyrkkäkallion rannan avokallio säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena. Näsijärven rantareitiltä pääsee rantaan puutasoa ja puuportaita pitkin. Nyrkkäkallio jatkuu kapeahkona puistoalueena kanavan ja Paasikivenkadun välissä Horisontinaukiolle. Puiston reunalla, kanavan varrella kulkee kävelyreitti. Paasikivenkadun reunamuuriin on suunniteltu kiipeilyseinä. Kiipeilyseinän julkisivuihin sijoitetaan Ranta-Tampellan kanavan seinien taidereliefien toteutuksessa käytetyt teräsmuotit. Kohta kanavan länsipäässä on kaupunkikuvallisesti merkittävä, koska se näkyy hyvin kanavan varrelta.

Myllysaarensilta nousee Telakanpuistosta Nyrkkäkallion puoleisen kanavamuurin ylle. Kanavan itäosan muurien rajaama, rakennettu kanavaosuus päättyy Myllysaaren siltaan. Rannat ovat luonnonmukaisempia sillan kosken puolella.

Telakanpuisto sijaitsee Ranta-Tampellan kanavan, Tammerkosken rannan, Tammerkosken ratasillan ja korttelialueen risteyskohdassa. Telakanpuistoon on suunniteltu rantareitiltä erkaneva kivituhkapintainen kulkuyhteys viereiselle korttelialueelle. Veden äärelle pääsee luonnonkiviaskelmia pitkin.

Keskeisille alueille esteetön pääsy

Nykyistä kasvillisuutta säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Nyrkkäkallion rannan puustoa täydennetään koivuilla. Paasikivenkadun ympäristöön istutetaan jalavia ja Horisonttiaukion reunustalle vaahteroita. Istutuksissa on huomioitu rakennuksista avautuvat näkymät Näsijärvelle.

Kaikki keskeiset alueet ovat saavutettavissa esteettömästi. Puistoalueiden pintamateriaalit ovat asfalttia, luonnonkiveä, betonikiveä, kivituhkaa, valettua betonia ja turva-alustaa. Tunnelmaa vahvistavat ranta-alueiden maakivet ja puutasot.

Ranta-Tampellaan viheralueista on jo aiemmin hyväksytty Näsijärven rantaan ja sijoittuvan Kiiskisaarenpuiston 1. ja 2. vaiheen suunnitelmat. Kiiskisaarenpuiston 1. vaihe on rakenteilla ja 2. vaihe toteutussuunnittelussa.


Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen