Siirry sisältöön

Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin rakentaminen aloitetaan loppuvuonna 2020

Julkaistu 22.11.2018 18.27

Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin tarveselvitystä käsiteltiin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 22.11.2018. Uudisrakennukseen saadaan tilat 750 oppilaalle ja 120 päiväkotilapselle. Kalevassa päivähoitoikäisten ja koululaisten määrä kasvaa voimakkaasti lähivuosina, joten uusilla tiloilla vastataan alueen kasvavaan palvelutarpeeseen.

Kalevassa Kaupinkadulla sijaitsevan Liisanpuiston koulun ja terveysaseman ensimmäinen vaihe rakennettiin vuonna 1976. Koulua laajennettiin vielä vuosina 1983 ja 1997. Rakennukset ovat viime vuosina kärsineet vakavista sisäilmaongelmista. Koulu siirtyi väistötiloihin Sairaalankadulla sijaitsevaan kiinteistöön syksyllä 2017, myös terveysasema on ollut siitä lähtien tyhjillään. Kuntoselvitysten perustella päädyttiin siihen, että koko rakennus puretaan ja korvataan uudisrakennuksella.

Kalevassa päivähoitoikäisten lasten määrän sekä oppilasmäärän ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Ennusteiden mukaan 1-5-vuotiaita on noin 580 enemmän ja 6-15-vuotiaita noin 420 enemmän kuin tällä hetkellä. Sammon koulun laajennuksella ja uudella päiväkodilla pystytään vastaamaan palvelutarpeen kasvuun. Koulua voidaan myös käyttää alkuvaiheessa väistötilana muun muassa Kissanmaan koulun perusparannuksen ajan. Uusi koulu ja päiväkoti muodostavat yhdessä Sammon nykyisen koulun kanssa yhtenäisen kokonaisuuden, Sammon kampuksen.

Uusi koulurakennus mitoitetaan 750:lle vuosiluokkien 0-9 oppilaalle. Esiopetuksen osuus tästä on kolme ryhmää eli noin 75 oppilasta. Koulussa järjestetään jatkossa Sammon koulupolun keskitetty erityisopetus noin 100 oppilaalle.

Päiväkoti mitoitetaan kuudelle ryhmälle eli noin 120 lapselle. Päivähoidon keskitetty erityinen tuki järjestetään jatkossa Sammon kampuksen uudessa päiväkodissa, joten todellinen lapsimäärä on silloin rakenteellista mitoitusta pienempi. Koulussa ja päiväkodissa työskentelee yhteensä noin 110 henkilöä.

Vanha koulu ja terveysasema puretaan ennen rakennustöiden alkamista. Koulun ja päiväkodin rakentaminen aloitetaan marraskuussa 2020 ja työt kestävät noin kaksi vuotta. Tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2023. Koulu jatkaa toimintaansa väistötiloissa koulurakennuksen valmistumiseen saakka.

Kaksikerroksisesta rakennuksesta suunnitellaan arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus. Alustavan suunnitelman mukaan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat taito- ja taideaineiden ja aineopetuksen tilat, opetussolut, päiväkodin ryhmätilat, oppilashuollon tilat, keittiö sekä koulun ja päiväkodin ruokasali. Toisessa kerroksessa sijaitsevat liikuntasali, opetussolut, päiväkodin ryhmätilat, monitoimitilat sekä henkilöstön tauko- ja työtilat.

Kaikki tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja monikäyttöisiksi, joten niitä on mahdollista vuokrata myös iltakäyttöön, esimerkiksi lasten harrastustoimintaa varten. Tilat suunnitellaan siten, että rakennusta voi käyttää usea eri toimija samaan aikaan.

Hankkeen kustannusarvio on esiselvitysten perusteella noin 27,4 miljoonaa euroa. Rakennusinvestointiin lisätään julkinen taidehankinta, jonka suuruus on prosentti investoinnista eli 274 500 euroa.


Lisätietoja

Koordinaattori
Elina Kalliohaka
puhelin 040 486 4918
sähköposti [email protected]

Perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki