Siirry sisältöön

Puhdasta vettä ja vesihuoltopalveluja jo 120 vuotta

Julkaistu 22.11.2018 11.21

Tänään tulee kuluneeksi tasan 120 vuotta siitä, kun korkeapaineinen vesilaitos käynnistyi Mältinrannassa 22.11.1898. Tuolloin 36 000 asukkaan kaupungissa oli 18 kilometriä vesijohtoa, pumppaamo kaupungin myllyllä, nykyisen Patosillan kohdalla, sekä Pyynikin harjulla yksi 900 m3 yläsäiliö, joka on edelleen käytössä. Vesihuoltoa on siitä lähtien jatkuvasti kehitetty.

Laadukkaan hanaveden eteen tehdään päivittäin paljon työtä. Puhdasta juomavettä toimitetaan Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin lähes 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä vastaa 1 – 2 uima-altaallista tunnissa. Raikas hanavesi tulee koteihin ympäristöystävällisesti vesijohtoverkostoa pitkin, jota Tampereella onkin lähes 800 km. Puhdasta vettä on saatavilla hanan aukaisulla ympäri vuorokauden.

Puhtaan veden valmistuksen ja jakelun lisäksi jätevesi kerätään ja puhdistetaan tehokkaasti ja palautetaan takaisin vesistöihin luonnon kiertokulkuun. Tampereen Vesi seuraa, ohjaa ja kunnossapitää vesihuoltojärjestelmää ympäri vuorokauden, varmistaakseen puhtaan hanaveden jatkuvan toimituksen.

Juhlavuonna Tampereen Vesi katsoo voimakkaasti eteenpäin. Vedenhankinnan toimintavarmuutta lisätään panostamalla Näsijärven veden käyttöön Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksella - Näsijärven vettä käytettiin myös 120 vuotta sitten. Toinen päävedenottamo Ruskon vedenpuhdistuslaitos ottaa vettä Roineesta. Lisäksi Tampereen Veden viisi pohjavedenottamoa tuottavat noin kolmanneksen jaetusta vedestä. Tulevaisuuden näkymiä parantaa edelleen seudullisen tekopohjavesihankkeen suotuisa eteneminen vesilupakäsittelyssä. Vedenjakelun toimintavarmuutta parantavia suuria hankkeita ovat rakenteilla oleva runkojohto Kaupinojan ja Ruskon välillä sekä Näsijärven alittavat siirtovesijohdot Kaupinojalta itään ja länteen.

Tampereen Veden neljällä jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Tampereen lisäksi myös Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan kuntien jätevedet. Puhdistamoilla käsitellään vuosittain noin 32 miljoonaa kuutiometriä jätevettä. Nykyiset jätevedenpuhdistamot toimivat moitteettomasti ja viranomaisen asettamat vaatimukset puhdistetun jäteveden laadulle täyttyvät hyvin.

Jätevedenkäsittelyn kehityksen yksi virstanpylväs on saavutettu, kun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren puhdistamon rakentaminen käynnistyi keväällä. Kuntien yhteinen keskusjätevedenpuhdistamo valmistuu vuonna 2023.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja
Petri Jokela
puhelin 040 556 0604


Teksti Liisa Mustaniemi