Siirry sisältöön

Yleisötilaisuus Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 28.11.

Julkaistu 22.11.2018 9.46

Tampereen Vehmaisissa sijaitsevan Kaukaniemen viheralueen, entisen Kaukajärven kartanopuiston, valmisteilla olevasta hoito- ja käyttösuunnitelmasta pidetään yleisötilaisuus keskiviikkona 28.11. 2018 klo 17-19 K-Market Vehmaisten aulassa, osoitteessa Kangasalantie 120. Tilaisuudessa voi tutustua hoito- ja käyttösuunnitelman suunnitteluaineistoon paikalla olevien suunnittelijoiden ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Kaukaniemi on merkittävimpiä Vehmaisten kaupunginosan yhtenäisiä viheralueita.

kuva: Kaukajärven kartanon päärakennus 1900-luvun alkupuolella
 

Kaukaniemen lähivirkistysalue on pinta-alaltaan noin 9 hehtaaria. Alue rajautuu pohjoisessa Kaukaniementiehen, itä- ja länsipuolella pientaloasutukseen sekä etelässä Kaukajärveen. Tavoitteena on kehittää Kaukaniemeä lähivirkistysalueena siten, että alueen merkittävät luontoarvot ja kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilytetään ja niiden merkitystä vahvistetaan.

Puiston ydinalue – entinen kartanopuisto sekä väenpiha – kunnostetaan avoimeksi toiminnalliseksi puistoalueeksi vanhan kartanopuiston hengessä. Reuna-alueet ja rantarinteet jätetään lähes luonnontilaisiksi. Kaukaniemen historialliset arvot kuten asemakaavassa suojellut rakenteet, merkittävät näkymälinjat ja kasviryhmät säilytetään ja niitä pyritään myös palauttamaan. Kaukaniemen historiasta ja luonnosta välitetään tietoa alueen käyttäjille valokuvatauluin. Alueen turvallisuutta parannetaan vaarallisia rakenteita ja jätealueita kunnostamalla sekä valaistuksella. Viheralueen kunnostus on jo aloitettu kartanolle johtaneen koivukujan uusimisella keväällä 2018.

Hoito- ja käyttösuunnitelman suunnitelma-aineisto on nähtävillä 28.11.-16.12.2018 verkossa www.tampere.fi/puistosuunnitelmat. Hoito- ja käyttösuunnitelman on tarkoitus valmistua kevättalvella 2019.

Kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan arvokas alue

Kaukaniemi on historialtaan, luontoarvoiltaan ja virkistysmahdollisuuksiltaan kiinnostava alue. Kaukaniemessä on sijainnut Kaukajärven kartano, joka eli kukoistuskauttaan 1900-luvun alusta vuoteen 1940. Kartanon komea päärakennus ja sitä ympäröinyt kartanopuisto avautuivat Kaukajärven maisemiin ja kartanon toimintaa ylläpidettiin väenpihan lukuisissa talousrakennuksissa. Kaukaniemi ympäristöineen oli pääosin avointa viljely- ja laidunmaata.

1950-luvulla Kaukaniemi rakennuksineen siirtyi kaupungin omistukseen, minkä jälkeen Kaukaniemen maita vuokrasi Saarioisten taimisto ja entisissä kartanon talousrakennuksissa toimi Arteknon kangaspaino ja muovituotanto. Saarioinen ja Artekno lopettivat toimintansa 1970-luvun puolivälissä, jolloin Kaukajärven kartanon rakennuskanta vähitellen purettiin. Kaukaniemen avoin maisema kasvoi umpeen reheväksi lehtipuuvaltaiseksi metsiköksi.

Ylempi valokuva:
Kaukajärven kartanon päärakennus. Ajoitus n. 1911-1929. Haiharan museosäätiön kokoelma (Tampereen museot)

kuva: ilmakuva Kaukaniemen alueesta vuodelta 1946
Ilmakuva Kaukaniemen alueesta vuodelta 1946. (Tampereen kaupungin karttapalvelu) Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.

Lisätietoja

Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568


Teksti Katri Tikkanen, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Tampereen museot, Tampereen karttapalvelu