Siirry sisältöön

Tohloppijärven viherympäristön kehittämissuunnitelmasta esittelytilaisuus 27.11.

Julkaistu 21.11.2018 13.14

Tohloppijärven ympäristölle on laadittu kehittämis- ja hoitosuunnitelma vuosille 2019 – 2030. Suunnitelmassa on esitetty viheralueiden ja -palveluiden kunnostus- ja uudistustoimet, jotka toteutetaan siten, että alueen erityisluonne rauhallisena, luonto- ja maisemaelämyksiä antavana ympäristönä säilyy.

kuva: Tohloppijärven maisema
 

Tavoitteena on myös tuoda esiin ja palauttaa Tohloppijärven ympäristölle tyypillisiä ja arvokkaita maisemia sekä varjella viheralueiden luontoarvoja. Esimerkiksi umpeen kasvaneita niittyjä ja peltoja hoidetaan avoimemmiksi.

Suunnitelmaa esittelevät kaupunginpuutarhuri Timo Koski ja maisema-arkkitehti Kaisa Rantee Ramboll Finland Oy:stä tiistaina 27.11.2018 klo 17–19 Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa, kokoustila Intossa, Tesomankatu 4.

Suunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 26.11. –10.12.2018 kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi/puistosuunnitelmat, palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) sekä Tesoman hyvinvointikeskuksen yleisökahvilassa, (Tesomankatu 4).

Tohloppijärven ympäristö on Länsi-Tampereen monipuolisin ja arvokkain viheraluekokonaisuus, jonka merkitys tulee jatkossa korostumaan kantakaupungin kaupunkirakenteen tiivistyessä ja käyttäjämäärien kasvaessa. Suunnitelma kattaa 1,4 km2:n laajuisen alueen, josta Tohloppijärven pinta-alaa on 0,6 km2 ja ranta-alueiden 0,8 km2.

Tulevaisuudessa eriluonteiset aluekokonaisuudet erottuvat toisistaan maisemallisesti nykyistä selvemmin. Tällaisia kehitettäviä alueita ovat kaupunkimaiset Nahkatehtaankatu ja Tohlopinrannan asemakaava-alue, Rasonhaan perintömetsä ja muut arvokkaat luontokohteet, Kohmanpuiston ja Jussinojan palautettavat kulttuurimaisemat, Tohlopin kaupunkisuo sekä Mustikkaniemen avoimet maisematilat.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotukset alueen viherpalvelujen kuten leikkipaikkojen, uimarantojen, pelikenttien, venepaikkojen, luontopolkujen, reitistön kehittämisestä sekä valaistuksesta ja viitoituksesta. Myös alueen käyttö talvella kuten luistelu, hiihto, avantouinti sekä lenkkeily on huomioitu suunnitelmassa.

Tohloppijärven ympäristö on jaettu suunnitelmassa 14 osa-alueeseen, joista kustakin on laadittu toimenpidekortit. Niissä on kuvattu alueen arvot ja ongelmat, säilytettävät ominaispiirteet, ekologiset, maisemalliset ja maankäytölliset tavoitteet sekä yksityiskohtaiset kehittämis- ja hoitotoimenpiteet.


Lisätietoja

Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen, Kaisa Rantee