Siirry sisältöön

Työttömien uusi palvelumalli on jo totta Pirkanmaalla

Julkaistu 17.11.2018 9.55

Ministeriöiden tilaama raportti Osatyökykyisten reitit työllisyyteen - etuudet, palvelut, tukitoimet ehdottaa uutta toimintamallia, joka on jo käytössä Pirkanmaalla hyvin tuloksin. Vuoden lopussa se on pakko lakkauttaa ministeriöiden tahdosta.

Tuoreen raportin mukaan nykyiset palvelut eivät selvitä riittävän yksilöllisesti ja monialaisesti pitkäaikaistyöttömän palvelutarvetta, työkykyä ja kuntoutustarvetta. Vaikeimmin työllistyville on tarjottava yksilöllisiä ja lähellä olevia työllisyyspalveluita.

Tässä olemme Pirkanmaan alueellisen työkokeilun keinoin onnistuneet. Nyt tämä halutaan ajaa alas, koska tahtotilana on siirtää palveluiden järjestämisvastuu maakunnille. Tämä vie palvelut entistä kauemmaksi tarvitsijasta.

– Kunnat ja kaupungit kohtaavat arjessa alueensa väkeä. He tuntevat toisensa ja luottamus rakennetaan näissä kohtaamisissa. Ei ole järkevää katkaista tätä. Palvelu pitää olla siellä, missä väki parhaiten tunnetaan. Näin palvelut ja apu saadaan yksilölliseksi. Tämä tuo parhaita tuloksia, painottaa Tampereen pormestari Lauri Lyly.

– Työllisyyskokeilua on voitava jatkaa ja sen hyvät käytännöt on saatava mukaan, jos tehdään raportin ehdottama yli hallituskausien ulottuvaan Työkykyohjelma.

Mitä Prkanmaan kokeilussa on tehty toisin? Jokainen työnhakija saa tukea henkilökohtaiselta OMA-valmentajalta. Se on malli, jossa monialainen joukko eri asiantuntijoita tekee monialaista työtä, esimerkiksi työllisyysasiantuntijat, sosiaalityöntekijät, psykologit, terveydenhoitajat ja lääkärit. OMA-valmentajan palveluissa arvioidaan asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn tilannetta.

Tätä varten Pirkanmaalla on käytössä Kompassi- sähköinen palvelutarvearviojärjestelmä. Kokeilussa eri toimijoiden osaaminen yhdistyy yhden organisaation laajaksi monialaiseksi tueksi. Mukana ovat TE-palvelut, kuntien työllisyyspalvelut, osaamisen kartoitus ja koulutus sekä sosiaali-ja terveyspalvelut.

Kokeilussa ei ole mahdollista syntyä sellaista tilannetta, jossa kukaan ei vastaa kokonaisuudesta. Kokeilussa toimii muun muassa lääkäritasoinen monialainen TYKY-palvelu, joka arvioi tarvittaessa tarkemmin asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä tekee B-lausunnot muun muassa Kelan ammatilliseen kuntoutukseen.

Vaste on hyvä. Hyvinvointipalvelujen puolelta tehdään työkyvyttömyyteen liittyviä selvityksiä ja tuetaan niissä ratkaisuissa asiakkaita. Aktivointiasteet ovat korkeita, koko kokeilun osalta syyskuussa 41,8.

Tampereen osalta kokeilun aktivointiaste on 38,7. Aktivointiasteen muutos vuoden takaiseen Tampereella on 12,80 prosenttia, kun se koko maassa on noussut 4,80 prosenttia (8/2018)

– Työllisyyskokeilun asiakkaat ovat tyytyväisä ja asiakkaat ovat palveluketjuissa kohti työtä tai muita tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Passiivirahaa on muutettu aktiivisiksi palveluiksi, korostaa Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja Regina Saari.

Vastoin ministeriön tilaaman raportin tuloksia ja suosituksia nyt tämä malli ajetaan alas. Uudet ja vaikuttavat toimintatavat lakkautetaan vastoin asiakkaiden ja kokeilun toimijoiden tahtoa, näkemystä ja saatuja tuloksia.

Raportissa kehuttu työllisyyspalvelujen kokonaisuus on siirtämässä jatkossa vastuun näistä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelutarpeiden arvioinnista yksityisille yritykselle. Voittoa tavoittelevat toimijat vastaavat näistä jatkossa lähellä ihmistä ja arkea olevien kuntien ja kaupunkien sijasta. Tämä suuntaus on täysin päinvastainen kuin monissa Pohjoismaissa, jotka ovat tuloksien ja tilastojen valossa meidän referenssimaitamme.Lisätietoja

Regina Saari
puhelin 050 346 9603
sähköposti [email protected]