Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Niemenrannan asuinalueen viimeisen asemakaavan

Julkaistu 13.11.2018 18.55

Tampereen länsipuolella sijaitsevan Niemenrannan uuden asuinalueen kolmannen osan asemakaava hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 13.11.2018. Kyseessä on Niemenrannan kaavakokonaisuuden viimeinen osa. Asemakaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi, kun kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty. Asemakaavalla muutetaan entinen teollisuusalue kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Alueen asukasmääräksi arvioidaan noin 2400–2900 asukasta.

Havainnekuva Niemenrannan alueesta pohjoisesta nähtynä. Kuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy.
 

Niemenranta sijaitsee noin 9 kilometriä luoteeseen kaupungin keskustasta, Lentävänniemen ja tulevan Hiedanrannan kaupunginosan välissä. Alue on suunnitellun läntisen raitiotielinjan vieressä.

Asemakaavan pinta-ala on noin 31,5 hehtaaria. Kaava-alueeseen sisältyvän Näsijärven vesialueen pinta-ala on noin 8 hehtaaria.

Rakennusoikeudesta 139 600 kerrosneliömetriä on osoitettu asunnoille. Palveluille on osoitettu 1960 kerrosneliömetriä, josta 1 660 on päiväkotia ja 300 rannan palvelurakennusta varten.

Monimuotoista asumista

Asemakaavalla mahdollistetaan pääasiassa kerrostalovaltaisten asuinkorttelien rakentaminen Niemenrannan toisen vaiheen rakenteilla olevan alueen jatkeeksi. Asumisen monimuotoisuuteen on kiinnitetty suunnittelussa huomiota: tyypillisten kerrostalohuoneistojen lisäksi kaavaluonnos mahdollistaa kerrospientaloja ja kerrostaloasuntoja omalla sisäänkäynnillä tai pihalla.

Asumisen suurkortteleita on alueella kuusi. Niihin tulee tontit yhteensä 52 kerrostalolle, joiden kerrosluvut vaihtelevat neljän ja kahdeksan kerroksen välillä. Alueelle voidaan toteuttaa lisäksi noin 35–40 pientaloasuntoa kolmelle tontille rivi- tai kerrospientaloihin.

Kaava-alue sijaitsee tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeellä. Niemenrannan asuinalueen eri osia yhdistää rakenteen keskellä kulkeva Federleynkatu, joka päättyy kaava-alueen länsireunalla Niemenrannanaukioon ja jatkuu Niemenrannan puistokatuna Niemenrannan venesatamaan. Suunniteltu raitiotiepysäkki sijoittuu Niemenrannan aukion länsipuolelle.

Kaavassa on varattu alueita yleiseen virkistyskäyttöön sekä pienvenesatamaa varten. Venesatama on ns. kotisatama vajaalle 200 veneelle soutuvenepaikkoineen.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.6.–16.8.2018. Palautteen perusteella tehtiin pieniä tarkistuksia muun muassa satamasuunnitelmaan, raitiotietä palvelevan sähkönsyöttöaseman tonttiin, taidetta koskevaan yleismääräykseen sekä alueen nimistöön.

Teollisuusalueesta asuinalueeksi

Suunnittelualue on entistä Metsä Board Oyj:n teollisuusaluetta. Toimintaan liittyvät rakennukset on purettu 1990-luvulla ja alueen maastoa on muokattu sekä suuri osa puustoa poistettu pilaantuneen maaperän puhdistustoimenpiteiden yhteydessä. Alueen rannat ovat suurilta osin täyttöaluetta.

Maankäytön suunnittelun tavoitteena on ollut luoda kaavalliset edellytykset joukkoliikenteeseen tukeutuvalle, järvenrantamaisemaan soveltuvalle monipuolisia asumisen mahdollisuuksia tarjoavalle laadukkaalle kerrostaloalueelle, turvata laajat yleiset virkistysalueet ja -reitit ranta-alueelle ja vaalia alueen kulttuuriarvoja kuten arkeologista kulttuuriperintöä. Suunnittelussa huomioidaan alueen identiteettiä luovan taiteen sijoittaminen alueelle.

Asemakaavamuutoksella on merkittäviä yritys- ja työllisyysvaikutuksia, koska aluetta rakennettaneen ainakin 10 vuoden ajan. Asemakaava edellyttää liiketiloja Niemenrannan aukion varrelle sekä mahdollistaa niitä myös muualle kerrostalokortteleihin. Alueen uudet asukkaat ovat mahdollisia asiakkaita suunnittelualueen lähiympäristöä laajemman alueen palveluille.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy