Siirry sisältöön

Keskustorin maatutkauksessa löytyi havaintoja ajalta ennen asemakaavaa

Julkaistu 12.11.2018 14.11

Tampereen Keskustorin ja Kirjastonpuiston alueella on tehty kaupunkiarkeologisia maatutkauksia viime talven ja kevään aikana. Tavoitteena oli saada taustatietoa alueen arkeologisista jäännöksistä Keskustorin kehittämiseen.

Arkeologi tekemässä maatutkausta Keskustorilla 18.6.2018.
 

– Tärkeimmät havainnot koskevat arkeologisesti kiinnostavien maanalaisten rakenteiden jäännöksiä. Niistä osa viittaa todennäköisesti aikakausiin ennen kaupunkirakentamisen historiaa, kertoo Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Vadim Adel.

Maatutkauksen perusteella erityisesti nykyisellä Keskustorilla ja Vanhan kirkon länsipuolella sijaitsevalla pysäköintialueella on säilynyt Tampereen varhaisimpiin asemakaavavaiheisiin liittyviä kiinteitä rakenteita kuten katulinjauksia. Havaittavissa on myös ensimmäistä, vuodelta 1779 peräisin olevaa asemakaavaa aikaisempia rakenteita. Lisäksi Kirjastonpuiston alueella ja vanhan kirjastotalon edustalla on havaittavissa alueen 1700–1900-lukujen rakennusvaiheista ilmiöitä. Nämä liittynevät ensisijaisesti alueen pitkään jatkuneeseen käyttöön puistona ja mahdollisesti myös alueen teollisuushistoriaan.

– Maatutkauksella on nyt saatu alustavia havaintoja alueen rakennushistoriasta. Havaintojen tarkempi tutkimus vaatii kuitenkin aina varsinaista arkeologista tutkimusta, painottaa tutkija, arkeologi Tarja Knuutinen Muuritutkimus Oy:stä, joka toteutti maatutkauksen.

Maatutkauksen perusteella erityisesti kaupungin varsinaisella torialueella ja pysäköintialueella on säilynyt useita arkeologisesti mielenkiintoisia ilmiöitä. Osa on kaupungin varhaisimman asemakaavan jälkeisistä vaiheista, kuten esimerkiksi ns. Molinin tontista esiin tulleet ilmiöt.

– Kaikkein alimmat, noin 1,8–2,0 metriä nykyisen maan pinnan alapuolella sijaitsevat ilmiöt poikkeavat suunnaltaan varhaisimmasta asemakaavasta ja saattavat liittyä alueen 1770-lukua varhaisempaan käyttöön, Knuutinen kertoo.

Kesäkuuhun 2018 mennessä Keskustorin ja Kirjastonpuiston alueella maatutkattiin kaikkiaan noin 14 000 neliömetrin laajuinen alue. Maatutkaus tehtiin kaupungin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman käyttöön.

Havainnoista apua alueen suunnitteluun

Maatutkaus on yksi arkeologiassa sovelletuista ns. kajoamattomista tutkimusmenetelmistä, jota hyödynnetään maanalaisten kohteiden tutkimuksessa. Tutkimusmenetelmänä sitä on käytetty Suomessa vielä suhteellisen vähän. Maatutkaus mahdollistaa varautumisen siihen, että alueen todennäköisesti arkeologisesti mielenkiitoiset kerrostumat huomioidaan muinaismuistolain tarkoittamalla tavalla esimerkiksi rakennushankkeiden suunnittelussa.

– Ennakkotieto auttaa jo suunnitteluvaiheessa varautumaan sekä säästää aikaa ja rahaa verrattuna tilanteeseen, jossa arkeologisten tutkimusten tarve tuleekin yllätyksenä, toteaa Tarja Knuutinen.

Tampereen Keskustorin ja Kirjastonpuiston alueella toteutettujen maatutkausten tulokset on esitetty yhteenvetopiirroksina raportin liitteissä 5 ja 6; liitteitä voi tarkastella kaupungin verkkosivuilla www. tampere.fi/keskustori. Karttaliitteisiin on merkitty alueet, jotka on huomioitava käyttämisen ja rakentamisen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Yleisötilaisuus tiistaina 13.11.

Tiistaina 13. marraskuuta on yleisötilaisuus kello 17–19 Galleria Nottbeckissa Finlaysonilla, Satakunnankatu 18 A, jossa kerrotaan Keskustorin historiasta arkeologisten maatutkausten tuloksien pohjalta sekä ideoidaan kaupunkitilan ja liikkumisverkoston tulevaa kehittämistä yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Esillä ovat Keskustorin pienoismallit, idealuonnokset ja 3D-luolan virtuaaliset aineistot, joihin yleisö voi tutustua paikanpäällä jo etukäteen kello 16 alkaen.

Lisätietoja:
Vadim Adel 040 800 4872 etunimi.sukunimi(at)tampere.fi
Tarja Knuutinen puh. 044 521 0630, muuritutkimus(at)elisanet.fi


Teksti Raija Lindell