Siirry sisältöön

Hervantaan perusteilla Hupakankorven luonnonsuojelualue

Julkaistu 6.11.2018 17.28

Hervantaan Hupakankorven alueelle ollaan perustamassa noin 9 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Tavoitteena on suojella muun muassa arvokasta hyönteislajistoa. Alueelta löydettiin pieni vesiperhonen, pirkanpalkonen, joka kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 2000. Ympäristö- ja rakennusjaosto päätti 6.11. esittää kiinteistö- ja asuntolautakunnan päätettäväksi, että rauhoituspäätöstä haetaan ELY-keskukselta.

kuva: Myllyoja Hervannan Hupakankorvessa
 

Hupakankorpi on Suolijärvestä ja Hervantajärvestä laskevan Myllyojan varrella sijaitseva rämealue. Pirkanpalkosta (Oxyethira tamperensis) on tavattu vain kolmelta esiintymältä Suomessa, joista Hervannan Myllyoja on yksi. Hyönteistä ei ole tavattu muualta kuin Suomesta. Pirkanpalkonen esiintyy Hupakankorvessa vakituisesti, mutta havaitut yksilömäärät ovat vaihdelleet.

Rämealueelta on tavattu myös muuta harvinaista hyönteislajistoa, mm. vaarantuneeksi luokiteltu kihokkisulkanen. Suojelun tavoitteena on pitää Myllyojan ja sitä ympäröivän rämealueen luonnonolosuhteet ennallaan.

Alueen rauhoittaminen sisältyy Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.

kuva: Pirkanpalkonen, Oxyethira tamperensis
Pirkanpalkonen, Oxyethrira tamperensis. Kuvasta ei erotu lajin muista lähisukuisista lajeista erottavat genitaalituntomerkit. Kuva: © Luomus/Pekka Malinen
kuva:Hupakankorven rämettä
Hupakankorven rämettä

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen