Siirry sisältöön

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen taksat

Julkaistu 6.11.2018 17.27

Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi rakennusvalvonta- ja kaupunkimittausmaksuja koskevan uuden taksan 6.11.2018. Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2019

Osaa rakennuslupamaksuista korotettiin 2,5–3,3 %. Pientalon neliöperusteista maksua alennettiin 25 %:lla, mikäli lupaa haetaan 1.10.–31.12. Maksun alentamisella pientalojen lupahakemusten vireillepanoa pyritään ohjaamaan käsittelyn kannalta vähemmän ruuhkaiseen ajankohtaan.

Rakennuksen ja rakennelman paikan merkitsemistä sekä sijaintikatselmuksia koskevia maksuja korotettiin 4,7 %. Taksaan lisättiin myös uusia taksakohtia, jotka koskevat pientalolupaan liittyvän erillisen talousrakennuksen ja tilapäisen rakennuksen paikan merkitsemistä ja sijaintikatselmusta sekä toimenpideluvallisten rakennelmien, rakenteiden tai raja-aitojen sijaintikatselmusta.

Kiinteistönmuodostamiseen liittyvien tonttijakomaksujen korotukset vaihtelivat enemmän. Osaa tonttijakomaksuista korotettiin 1,3–4,8 % mutta joitakin maksuja korotettiin 20–52 %, jotta maksut kattaisivat niistä kaupungille aiheutuvat kulut. Suurin korotus oli muun kuin pientalotontin erillisen tonttijaon perusmaksussa, joka nousi 1050 eurosta 1600 euroon. Pientalotontin erillisen tonttijaon perusmaksu nousi 1050 eurosta 1100 euroon. Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta tai tonttijaon muutoksesta kustannukset peritään työtuntien mukaisesti (76 €/h).

Korotukset kohdistuivat lähinnä niihin toimenpiteisiin, joista perityt maksut eivät kata tehtävistä aiheutuvaa työmäärää. Lisäksi maksuissa huomioitiin 10 suurimman kaupungin taksojen kehitys.


Lisätietoja

Rakennustarkastaja
Eija Muttonen-Mattila
puhelin 040 800 4063

Kaupungingeodeetti
Anna Mustajoki
puhelin 040 806 3566

Suunnittelija
Emilia Tommila
puhelin 0400 679 232


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen