Siirry sisältöön

Taidekaaren vanhempainillassa koulutusta tunnetaidoista

Julkaistu 6.11.2018 7.53

Taidekaaren suosittu vanhempainilta järjestetään ke 21.11. Teemana on tänä syksynä lasten ja nuorten tunnetaidot, ja aikuisen rooli näiden taitojen tukijana. Aiheesta luennoi tunnetaitokouluttaja, taideterapiaohjaaja ja kirjailija Anne-Mari Jääskinen.

Anne-Mari Jääskeläisen kuva
 

Tunnetaidot

Tunnetaidot vaikuttavat kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin aina mielestä kehoon ja ihmissuhteisiin saakka. Tunnetaitoja ovat tunteen tunnistaminen, sietäminen, säätely, käsittely ja ilmaiseminen sekä näiden taitojen myötä tapahtuva voimaantuminen.

Hyvät tunnetaidot tukevat lapsen vuorovaikutusta toisten kanssa. Kun lapsi ja nuori ymmärtää omia ja toisten tunteita ja pystyy ilmaisemaan sisäistä tunnekokemustaan toisille, sosiaalisissa tilanteissa toimiminen sekä toisten ja itsensä huomioiminen helpottuvat. Jos aikuinen ymmärtää lapsen tunteet turvallisesti, lapsella ei ole tarvetta vetäytyä, lyödä, huutaa tai käyttäytyä muutoin aikuiselle haastavalta näyttävästi. Lapsi oppii tunnetaitoja kokemalla, elämällä ja mallintamalla aikuisia sekä ikätovereitaan. Tätä tapahtuu väistämättä niin hyvässä kuin pahassa, halusimme sitä tai emme.

Tunnetaitoja voi tarkoituksellisesti opettaa ohjatuissa oppimistilanteissa. Taitojen juurruttamiseksi omakohtainen kokeminen ja toisto ovat ensiarvoisen tärkeitä. Aikuinen voi tukea tunnetaitojen oppimista läsnä olevalla ja kasvokkain tapahtuvalla vuorovaikutuksella, kanssasäätelyllä, yhteyteen palauttamisella ja kannustamalla lasta sinnikkyyteen. Olennaista on suostuminen keskeneräisyyteen, oppimiseen ja itseensä tutustumiseen.

Vanhempainillan käytännöt ja ilmoittautuminen

Tilaisuus järjestetään ke 21.11. klo 18-20 Museokeskus Vapriikin auditoriossa.

Tilaisuuden avaa palvelujohtaja Lauri Savisaari Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista.

Voit tuoda 3-12-vuotiaat lapset tilaisuuden ajaksi ilmaiseen taideteemaiseen lapsiparkkiin, jonka ohjelmasta vastaa Taidekaaren yhteistyökumppani Kulttuuriosuuskunta Uulu.

Ilta alkaa ilmaisella kahvitukselle!


Lisätietoja

Museolehtori
Suvi Jokela
puhelin 040 1733 911
sähköposti [email protected]