Siirry sisältöön

Vuoreksen Koukkujärvelle valmistuivat pitkospuut

Julkaistu 2.11.2018 10.55

Vuoreksen Koukkujärven pitkospuut ovat valmistuneet. Pitkospuut on tehty vahvasta lehtikuusilankusta ja niitä pitkin koko järvi on nyt kierrettävissä "kuivin jaloin". Pitkospuut on rakennettu polun märkiin kohtiin. Kierrokselle tulee pituutta vajaat 2 km, ja polku sijoittuu osan matkasta luonnonsuojelualueelle.

kuva: Pitkospuita rakennetaan Koukkujärven ympäri.
 

Luontopolun varteen on lisäksi keväällä tarkoitus pystyttää alueen luontoarvoista kertovia infotauluja. Alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää elinympäristöä mm. reheväpohjaista lehtipuuvaltaista sekametsää, jossa kasvaa runsaasti kookkaita tervaleppiä. Koukkujärven rantavyöhykkeessä elää lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis), rauhoitettu ja luontodirektiivin IVa mukainen laji, jonka elinpaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.

Pitkospuut toteutti Tampereen kaupungin tilauksesta Ekokumppanit - luontopalvelut, joka sai työhön sapua Vuoreksen asukasyhdistykseltä, luonnonsuojeluliiton jäseniltä ja Tampereen Sarkan Typa-ryhmiltä.

Toivomus pitkospuiden rakentamisesta nousi esiin keväällä pidetyissä UnaLab-hankkeen työpajoissa, joissa yhdessä alueen asukkaiden kanssa kehitettiin Vuoreksen luontoon perustuvaa hulevesien hallintaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena oli parantaa viheralueen ja luonnonsuojelualueen saavutettavuutta. Polkulinjaukset käytiin läpi Vuoreksen asukasyhdistyksen kanssa.

Tampereen kaupunki on mukana EU-hanke Unalabissa, jossa kehitetään kaupungin luontoperustaisia järjestelmiä Living Lab -hengessä. Living Labeissa tutkijoina toimivat paitsi asiantuntijat, myös paikalliset asukkaat, jotka testaavat uusia innovaatioita arkielämässään. Hankkeen "eläviä laboratorioita" ovat Hiedanranta ja Vuores. Pitkospuut toteutettiin UnaLab- hankkeen rahoituksella.

kuva: kartta pitkospuiden sijainnista
Kartta Koukkujärven ympäri kulevasta polusta ja pitkospuista. Polku on merkitty katkoviivalla ja pitkospuut rukseilla. Kartta aukeaa klikkaamalla suuremmaksi.

Lisätietoja

Ekokumppanit Oy:
Projektiasiantuntija
Petri Mäkelä
puhelin 040 806 4082
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupunki, UnaLab-hanke
Projektisuunnittelija
Salla Leppänen
puhelin 044 423 5406
sähköposti [email protected]