Siirry sisältöön

Mari Taverne kansainvälisen osaamisen palvelupäälliköksi

Julkaistu 1.11.2018 9.15

Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden organisaatioon tulee ensi vuoden alussa kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuus, jonka tehtävänä on osaltaan edistää Tampereen kansainvälistymistä.

 

Uuden palvelukokonaisuuden tavoitteena on tehdä Tampereen kaupunkiseudusta houkutteleva kansainvälisille huippuosaajille, kanavoida seudulla jo olevia maahanmuuttajataustaisia osaajia yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi ja edistää Tampereelle saapuvien maahanmuuttajien hyödyntämistä työvoimaresurssina sujuvan kotoutumisprosessin ja tehokkaan työelämäintegraation kautta.

Uuden palvelukokonaisuuden palvelupäälliköksi on valittu Mari Taverne, joka aloittaa tehtävässä 1.12.2018. Taverne siirtyy työllisyyspalveluihin Business Tampereen Senior Business Advisorin tehtävästä ja kertoo ottavansa uuden työn vastaan mielenkiinnolla ja innostuksella.

– Olen kerryttänyt kokemustani jo vajaan kymmenen vuoden ajan työperusteiseen maahanmuuttoon ja kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseen liittyvissä tehtävissä, toiminut erilaisten EU- ja kansallisesti rahoitettujen hankkeiden parissa ja edistänyt kansainvälisten verkostojen syntymistä sekä kehittymistä seudulla osana seudun yritysekosysteemiä Business Tampereessa. Uusi tehtävä on haasteellinen, mutta erityisen kiinnostava, koska saan olla mukana luomassa uudenlaista mallia sekä Tampereen seudun, että koko Suomen hyväksi.

Taverne uskoo, että Tampereen esimerkillä on vaikutusta myös muiden kasvavien kaupunkiseutujen kehitykseen.

– Tulevaisuudessa kasvavien kaupunkiseutujen rooli nousee merkittäväksi kansainvälisen työvoiman houkuttelussa ja sen kanavoinnissa elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Kansainvälinen Tampereen kaupunkiseutu on tulevaisuuden kilpailuvaltti ja mahdollistaa kestävän innovaatioympäristön ja monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymisen. Tämä vaatii monitahoista yhteistyötä ja siihen Tampereella on hyvät edellytykset.


Lisätietoja

Vs. työllisyysjohtaja
Regina Saari
puhelin 050 346 9603
sähköposti [email protected]

Mari Taverne
puhelin 040 801 2686


Kuvat Laura Vanzo