Siirry sisältöön

Uudesta bussilinjastosta päätetään ensi keväänä, nyt kommentoitavana versio 2

Julkaistu 19.9.2018 12.02

Päätökset lopullisesta, ratikan rinnalla toimivasta bussilinjastosta tehdään ensi keväänä ja kesällä 2019. Suunnittelu on nyt edennyt siten, että linjastosta on kommentoitavana luonnos 2. Tässäkin versiossa on mukana koko Tampereen seudun bussilinjasto, ja uusi vaihtoehto on tehty pääosin ensimmäisestä versiosta saadun asiakaspalautteen perusteella.

Bussi Hämeenpuistossa
 

Molemmat linjastovaihtoehdot etenevät päätöksentekoon asti. Tampereen seudun joukkoliikenne kerää nyt palautteita erityisesti uuteen linjastoluonnokseen (versio 2), mutta edelleen palautetta saa jättää myös linjastoluonnoksesta 1. Palautetta toivotaan lokakuun loppuun mennessä.

Merkittävimmät alueelliset muutokset ensimmäiseen luonnokseen verrattuna:

Koillis-Tampere Nykyiset linjat 1 ja 8 on korvattu vaihdollisilla yhteyksillä. Linja Vatialasta Leinolan kautta TAYSille sai linjatunnuksen 4. Tiheästi liikennöivien linjojen muuttaminen vaihdollisiksi takaisi nopean ja sujuvan vaihtamisen molempiin suuntiin kuljettaessa. Vaihtoaika olisi näin mahdollisimman lyhyt.

Itä-Tampere Vehmaisten linja on yhdistetty linjaan 29, joka jatkaa keskustasta Länsi-Tampereelle.

Kaakkois-Tampere Linjan 10 reitti on muutettu jatkumaan Kaukajärvelta Nekalan ja keskustan kautta Tahmelaan. Uusi yhteys Hallilasta Hervantaan erityisesti koululaisille (linja 380). Hervannassa on sekä alueen sisäisiä linjoja, joille järjestetään vaihtomahdollisuus ratikkaan (esim. linja 330), että suoria yhteyksiä keskustaan vaihtoehtoisella reitillä (linjat 5 ja 6).

Etelä-Tampere Uusi yhteys keskustaan ja Länsi-Tampereelle nykyisiä linjoja yhdistelemällä (linja 1 Pirkkala - Härmälä - keskusta - Haukiluoma).

Länsi-Tampere Useita muutoksia Ikurissa, Myllypurossa, Ryydynpohjassa, Raholassa sekä Kaarilassa. Uusi poikittaislinja 130 (Lamminpää - Epilä - Lielahti - Ryydynpohja).

Tarkempi aikataulusuunnittelu tehdään myöhemmin. Nyt esitetyt vuorovälit ja pysäkkipaikat ovat vielä viitteellisiä. Molemmat luonnokset jäävät nähtäville myös lokakuun jälkeen.

Tutustu luonnoksiin ja katso kommentointiohjeet Linjasto2021-sivulla:

Suunnittelun periaatteet ja aikataulu

Jotta joukkoliikennekokonaisuus olisi sujuva, bussilinjojen reittejä on muutettava raitioliikenteen aloittaessa liikennöintinsä vuonna 2021. Muutokset voivat heijastua myös etäälle ratikkareitistä. Suunnitelmat tehdään huomioiden vaikutukset, joita syntyy raitiotien korvatessa bussilinjastoa.

Vuodelle 2021 eli ratikan liikennöinti-aikaan suunniteltava linjasto on laajaa aluetta palveleva kokonaisuus, jossa on huomioitava monenlaisia matkustustarpeita. Joukkoliikennepalvelut toteutetaan

• alueen sisäisillä linjoilla lähipalveluiden pariin

• vaihtoyhteyksillä raitio- ja bussiliikenteen välillä

• suorilla linjoilla keskustaan vaihtoehtoista reittiä pitkin.

Vuonna 2021 ratikka hoitaa ison osan joukkoliikenteestä Hämeenkadulla ja varaa käyttöönsä myös kaksi kaistaa. Näin bussien määrää ei voida kasvattaa keskustassa, eivätkä kaikki nykyisetkään bussit mahtuisi jäljelle jääville kaistoille.

Ratikkapysäkit on suunniteltu niin, että vaihtaminen olisi mahdollisimman helppoa ja miellyttävää erilaisissa tilanteissa ja keliolosuhteissa. Vaihtaminen tapahtuu aina samassa tasossa ja parhaimmillaan samalta laiturilta katoksen suojassa. Aikataulut suunnitellaan niin, että vaihtoaika bussista ratikkaan ja ratikasta bussiin on mahdollisimman lyhyt.

Kevät-kesä 2019: Päätös lopullisesta linjastosta.
Syksy 2019: Linjastolle laaditaan alustavat aikataulut.
2020: Ratikan käyttöönottotestit aloitetaan.
2021: Ratikan koeliikenne käynnistyy.

Graafinen esitys joukkoliikenteen linjastosuunnittelun etenemisestä vuosina 2018 - 2021.

Teksti Hanne Tamminen