Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2019

Julkaistu 13.9.2018 21.03

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 13.9.2018 osaltaan talousarvioesityksen vuodelle 2019 muutosesitysten jälkeen. Lautakunnan talousarvioesityksessä painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja, varhaista tukea sekä kotiin vietäviä palveluja. Tampereen kaupungin ensi vuoden budjetista päätetään marraskuussa kaupunginvaltuustossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 96,393 miljoonaa euroa, toimintamenot -840,458 miljoonaa euroa ja toimintakate -744,065 miljoonaa euroa. Talousarviokehykseen sisältyy kuluvana vuonna tehty 50 miljoonan euron lisätalousarvio. Nettomenojen kasvu on 1,1 prosenttia kuluvan vuoden vertailukelpoiseen tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Investoinneille on varattu 1,531 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksessä on mukana Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut.

Talousarviovalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi talousarvioesitykseen on sisällytetty kaupunginhallituksen kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet.

Näihin säästötoimenpiteisiin sosiaali- ja terveyslautakunta teki seuraavat muutokset: Yksimielisesti lautakunta päätti, että päiväsairaala 1 ja 2 yhdistämisen sijaan sama säästö (200 000 euroa) haetaan opiskelijoiden kesätyöllistämistä ja sijaiskustannuksia vähentämällä. Lautakunta päätti myös, että harkinnanvaraista kuljetuspalvelua ei lakkauteta. Sen sijaan saman säästön saamiseksi harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun ikärajaa nostetaan 75 vuoteen ja asiakasmaksua korotetaan yhdellä eurolla sekä kustannuksia hillitään päiväkeskuspalvelujen kokonaishallinnan ja kuljetusten optimoinnin kautta sekä ympärivuorokautisen hoidon mitoitusta alentamalla. Lisäksi äänestyksen jälkeen lautakunta päätti, että vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelujen maksun korottamisen sijaan 250 000 euron säästö haetaan alentamalla ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa hieman henkilöstömitoitusta.

Muita kehyspäätöksen säästötoimenpiteitä sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta ovat kriteerien tarkistus siivouspalveluissa, hoitotarvikejakelussa sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuetussa asumisessa, hoitajamaksun käyttöönottaminen ja opiskelijoiden työllistämisen lopettaminen toimeentulotuen sijaan. Lisäksi säästöjä etsitään hyödyntämällä Tampereen yliopistollisen sairaalan tarjoamia erikoissairaanhoidon konsultaatioita terveysasemilla, arviointi- ja jatkokuntoutusosaston perustamisesta sekä kiirevastaanottotoiminnan kehittämisestä.

Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan

Talousarvioesityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan vuonna 2019 yhä enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin, varhaiseen tukeen sekä kotiin vietäviin palveluihin. Palvelurakenteiden uudistamista jatketaan. Palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Teknologiaa hyödynnetään monin tavoin ja digitaalisia palveluja ja niiden käyttöä lisätään.

Ikäihmisten palveluissa asiakkaiden määrän ja hoidon tarpeen ennakoidaan edelleen kasvavan väestön ikääntyessä. Tehostettua palveluasumista lisätään avaamalla Satamakadulle uusi palvelukoti. Kotihoitoa vahvistetaan ja kehitetään sekä lisätään sairaanhoidollisen ja kuntoutuksen osaamista kotihoidossa.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tavoitteena on rakennemuutoksen etenemisen turvaaminen ja sijaishuollon menojen kasvun taittuminen. Perhekeskustoimintamallia laajennetaan Hervanta-Vuores-alueelta muualle kaupunkiin. Perhepalveluja sekä varhaisen tuen palveluja vahvistetaan.

Vastaanottopalveluissa pyritään resursseja lisäämällä lyhentämään suun terveydenhuollon jonoja ja vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen terveysasemilla. Palvelumallin mukaisesti toimintaa keskitetään suurempiin palvelupisteisiin ja otetaan käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja. Terveysasemapalvelujen ja suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilua jatketaan, mikäli sosiaali- ja terveysministeriö myöntää jatkorahoituksen.

Psykososiaalisen tuen palveluissa lisätään kehitysvammaisten asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa sekä nuorisopsykiatrian resursseja. Härmälänrannassa aloittaa uusi asumisyksikkö, joka tarjoaa kodin erityisesti lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille.

Erikoissairaanhoidon talousarvioesityksessä on varauduttu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksen kasvuun. Keskeisinä tavoitteina on vuodeosastojaksojen lyhentäminen, toimenpiteiden ja tutkimusten siirtäminen enenevässä määrin polikliinisiksi sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitoketjujen sujuvoittaminen.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 22.10. ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 19.11.2018.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala