Siirry sisältöön

Ratikan liikennöinti hankitaan allianssimallilla

Julkaistu 30.8.2018 12.08

Raitiotien liikennöinnin kilpailutus toteutetaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisena neuvottelumenettelynä. Hankinta toteutetaan perustuen allianssimalliseen sopimukseen, jonka sopimuskausi on varsinaisen liikennöinnin osalta noin 10 vuotta. Hankintamallista päätti Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 29.8.2018.

Liikennöinnin kilpailutuksen lähtökohtana on ns. bruttomallin sopimus, jossa liikenteen tilaaja kerää kaikki tai lähes kaikki lipputulot ja säilyttää lipputuloriskin itsellään.

Allianssisopimuksessa palvelun hinnoittelu perustuu avoimeen kirjanpitoon, jonka avulla allianssiosapuolet todentavat sopimuksenalaisessa toiminnassa syntyneet suoraan korvattavat kustannukset. Tilaaja korvaa nämä kustannukset. Suoraan korvattavien kustannusten lisäksi palveluntuottaja saa joko prosentuaalisen tai kiinteän palkkion. Palkkion määrä muuttuu sen mukaan, kuinka hyvin suoraan korvattavien kustannusten osuus on vastannut allianssiosapuolten yhdessä sopimaa palvelutuotannon tavoitehintaa. Tavoitehinnan alittuessa (ja palvelutuotannon vastatessa sovittuja laatuvaatimuksia) palkkion suhteellinen osuus kasvaa, Tavoitehinnan ylittyessä taas palkkion suhteellinen osuus pienenee. Allianssisopimuksen hinnoittelumalli mahdollistaa perinteistä sopimusmallia paremmin palvelutuotannon muutosten toteuttamisen sopimuskauden aikana. Toinen toimintaan joustavuutta tuova elementti on allianssin sopimusohjaus. Allianssin toimintaperiaatteena on, että ongelmat ja erimielisyydet ratkaistaan aina allianssin sisällä allianssiosapuolten kesken, eikä riitoja viedä ulkopuolisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Raitiotien toteuttaminen on organisoitu usealle eri taholle:

- vaunukalustoa ja rata-infrastruktuuria hallinnoimaan on perustettu Tampereen kaupungin 100 % omistama Tampereen Raitiotie Oy

- ratainfrastruktuurin suunnittelee ja rakentaa Raitiotieallianssi

- raitiovaunut ja niiden kunnossapidon toimittaa Transtech Oy

- raitiotieliikenteen tarjonnan suunnittelusta, operoinnin tilaamisesta, matkalippujärjestelmästä, lipputuloista ja matkustajainformaatiosta vastaavat joukkoliikennelautakunta ja joukkoliikenteen palveluryhmä

- liikennöinnin kilpailutukset valmistelevat joukkoliikenteen palveluryhmä ja Tampereen Raitiotie Oy yhteistyössä siten, että juridisena hankintayksikkönä toimii joukkoliikenteen palveluryhmä.

Raitiotiejärjestelmän operaattorin toimintaan kuuluu vähintään kuljettajien hankinta, kouluttaminen ja työnjohto. Operaattorin tehtäviin raitiovaunujen liikennöinnin lisäksi voi kuulua tehtäviä liittyen liityntäliikenteeseen sekä vaunujen, varikon tai infran ylläpitoon tai sen valvontaan. Joukkoliikenteen tilaajan ja yhtiön vastuunjako määräytyy yksityiskohtaisesti yhteistyönä suunniteltavassa ja toteutettavassa operaattorin hankinnassa.

Ulkoinen linkkiTampereen seudun joukkoliikenne Ulkoinen linkkiTampereen Ratikka Ulkoinen linkkiRaitiotieallianssi